• Rodné meno

  Gályová
 • Národnosť

  Maďarská
 • Životopis autora

  Tamara Archlebová, predtým Levická,  rod. Gályová sa narodila v Bratislave 28. 4. 1951 v rodine novinárov-prekladateľov maďarskej národnosti
  Tamara Archlebová, predtým Levická,  rod. Gályová sa narodila v Bratislave
  28. 4. 1951 v rodine novinárov-prekladateľov maďarskej národnosti (matka, Oľga L. Gályová bola aj spisovateľka). Je kritička výtvarného umenia, novinárka, prekladateľka a spisovateľka. Maturovala na maďarskom gymnáziu v Bratislave, vyštudovala dejiny výtvarného umenia na Filozofickej fakulte UK. Od r. 1976 pôsobila ako kritička výtvarného umenia. Pracovala v časopisoch Výtvarný život, Verejnosť, PROFIL, Kultúrny život, Harmonia, v Encyklopedickom ústave SAV. Odborné články publikovala na Slovensku (Új szó, Kalligram, Irodalmi Szemle, Večerník, SME, Výtvarný život, Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Profil, Mosty, Domino, OS, Nové slovo a i.), aj v Česku (Ateliér) či Maďarsku (Művészet). Hlavnou oblasťou jej záujmu bolo akčné a konceptuálne umenie. Bola kurátorkou niekoľkých výstav. Popritom sa venovala písaniu v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Debutovala básnickou zbierkou v maďarčine Ugye, ez nem igaz? (Však to nie je pravda?, 2000). V slovenčine jej vyšli básnické zbierky Mliečna dráha (2005) a prozaická kniha Ako Ruth odišla do jazera a iné sny (2010). Napísala dva filmové scenáre, z ktorých jeden (v spolupráci s režisérkou Zuzanou Piussi) r. 2008 sfilmovali pod názvom Babička, a zahrala si v ňom samu seba (72 min. hraný dokument).
  Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Scenáristika

  • Babička (2008)
 • Literárna tvorba - preklad

  Prekladá do maďarčiny, napr.: Vincent Šikula: Veterná ružica   - A szélrózsa ( KT Kiadó, Komárno, 1999), Peter Karvaš: Fascikel S /
  Prekladá do maďarčiny, napr.: Vincent Šikula: Veterná ružica  - A szélrózsa (KT Kiadó, Komárno, 1999), Peter Karvaš: Fascikel S /Az M-dosszié/,(KT Kiadó, Komárno, 2000), do slovenčiny napr. L. Gály Olga: Néma madár – Nemý vták  (ZING PRINT, Bratislava, 2003).
  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Spoluzostavovateľka knihy z pozostalosti Vladimíra Archleba Račiansky výber.
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Tamara Archlebová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158 – 159. GYARFÁŠOVÁ,
  ŠAH: Tamara Archlebová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158 – 159.

  GYARFÁŠOVÁ, Oľga: Krehký obraz podvedomia (Tamara Archlebová: Ako Ruth odišla do jazera a iné sny /Sny versus realita/). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Na obežnej dráhe poézie (Tamara Archlebová: Mliečna dráha). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 5.

  ŤAPAJNOVÁ, E.:Drsná jemnosť snívaných básní. In Sme 13. 4. 2005
  http://www.sme.sk/c/2008915/drsna-jemnost-snivanych-basni.html

  DACAROVÁ, D.: Beh mliečnou dráhou v trvaní Kristových rokov. In Národná obroda 24. 2. 2005
  http://www.obroda.sk/clanok/24581/Beh-mlieUnnou-drOThou-v-trvanON-KristovOSch-rokov/

  VLNKA, J.: Na obežnej dráhe poézie. In Knižná revue 2005 č. 18.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  (Zo zbierky Ugye, ez nem igaz?) tavasz I.   a madár csicsereg mert mert a madár csicseregni mert én miért nem csicseregni merde
  (Zo zbierky Ugye, ez nem igaz?)


  tavasz I.
   
  a madár csicsereg
  mert
  mert a madár csicseregni
  mert
  én miért nem csicseregni
  merde
   
  (1998, tavasz)
   
   
  tavasz II.
   
  sivár
  lepusztult
  zajos
   
  foszlik
  omlik
  romlik
  büdös
   
  lopik
  isz
  beszar
   
  varas
  ótvaras
  perpatvaras
  pitvar
  per tu
   
  sötéten
  látni te
  világ
   
  menj a
  bús picsába
  te
   
  (1998, április 2.)

   
  (Zo zbierky Mliečna dráha) 


  keby
   
  keby si zomrel
  kto by si pamätal
  pehy tvojho chrbta
  čo vyrašili len nedávno
  kto by poznal
  čistú vôňu tvojho tela
  vsatej hlboko z nehy
  kto by poznal
  vôňu červeného vína
  tvojich úst
  ktoré pili len
  biele vína
  že ho piješ toľko
  je aj moja vina
  kto by si pamätal
  tvoje drzé prsty
  a dokonalý tvar
  tvojich ľalokov ušných
  kto by si to všetko pamätal
  v týchto časoch rušných
  keby som zomrela
   (14. 2. 1987)


  mravenčia vražda
   
  v kúpeľni sa nám
  z ničoho nič
  objavilo mravenisko
  nerada zabíjam
  ale
  mravcov v kúpeľni nemám rada
  zabila som všetkých
  až na jedného
  ostal žiť do pol pása
  zúfalo sa nakláňal a
  istotne kričal
  možno sa modlil
  k manituovi mravcov
  ostatných to odradí
  myslela som si
  (sme krutí ako deti)
  poobede tam boli zas
  chystala sa totiž búrka
   (1990)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013