Obrázky kníh


Znamenie ohňa - 2014
Znamenie ohňa - 2014 • Životopis autora

  RNDr. Tatiana Jaglová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave – odbor geofyzika. Od roku 1972 sa venovala novinárstvu, pracovala

  RNDr. Tatiana Jaglová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave – odbor geofyzika. Od roku 1972 sa venovala novinárstvu, pracovala v denníku Smena, neskôr ako zástupkyňa šéfredaktorky v Slovenke. Od roku 1992 dvanásť rokov pôsobila ako šéfredaktorka týždenníka International Express. V súčasnosti pracuje v magazíne Euroreport plus.
  Písala scenáre pre Krátky film Slovenskej filmovej tvorby, pre Slovenskú televíziu a rozhlas. Poviedky uverejňovala v magazínoch Slovenky a v Slovenských pohľadoch.
  Knižne debutovala zbierkou poviedok  s psychologickým prienikom do duše dnešného človeka  Deň motýľa (Regent 2010), roku 2014 jej vyšiel román Znamenie ohňa (SEN 2014).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KENDA, Milan: Tatiana Jaglová: Šielaný nápad. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 116 – 118. ŤAPAJOVÁ,
  KENDA, Milan: Tatiana Jaglová: Šielaný nápad. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 116 – 118.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: V labyrintoch ženskej duše (Tatiana Jaglová: Deň motýľa). In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 10.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Už svojimi poviedkami v knihe Deň motýľa dokázala autorka- pôvodným povolaním geofyzička, inak dlhoročná publicistka Tatiana Jaglová, že
  Už svojimi poviedkami v knihe Deň motýľa dokázala autorka- pôvodným povolaním geofyzička, inak dlhoročná publicistka Tatiana Jaglová, že vysoko prekračuje limity bežnej ženskej literatúry  a príbehov o podobách lásky a vzťahov. Potvrdila to aj vo svojej najnovšej próze – románe Znamenia ohňa.
  Elena Ťapajová
   
  Zobraziť všetko