Tatjana Ruppeldtová

Narodenie 5. 4. 1921 Bratislava
Úmrtie 25. 1. 2006 Bratislava  • Životopis autora

    Matka → Hana Ruppeldtová, brat → Miloš Ruppeldt. Študovala na Reformnom reálnom gymnáziu v Bratislave, kde r. 1940 zmaturovala. R. 1941 – 44 pracovala ako úradníčka v Slov. poisťovni,

    Matka → Hana Ruppeldtová, brat → Miloš Ruppeldt. Študovala na Reformnom reálnom gymnáziu v Bratislave, kde r. 1940 zmaturovala. R. 1941 – 44 pracovala ako úradníčka v Slov. poisťovni, 1944 – 45 v zahraničnom oddelení Červeného kríža v Bratislave, 1945 – 51 referentka na Ministerstve zahraničného obchodu v Prahe, 1946 – 49 pracovníčka úradu čs. obchodného pridelenca v Londýne, 1951 – 53 bola redaktorkou spravodajského vysielania Čs. rozhlasu, 1953 – 70 ekonomickej redakcie, neskôr vedúcou kultúrnej redakcie denníka Práca, 1970 – 82 redaktorkou publikácií a časopisov v Ústave zdravotnej výchovy v Bratislave, kde žila od 1983 na dôchodku. Preložila niekoľko desiatok románov, divadelných, televíznych a rozhlasových hier z anglickej, severoamerickej, austrálskej a indickej literatúry (Ch. Dickens, J. Galtsworthy, Th. Hardy, F. S. Fitzgerald, O. Wilde, M. Twain, A. Christie, A. Miller, G. B. Shaw, S. Bellow, D. H. Lawrence, M. Puzo, A. Corman a i.). Publicistické príspevky a recenzie uverejňovala v Práci a v Novom slove. 

    Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013