Teofil Gazdík

Narodenie 26. 7. 1923 Hul
Úmrtie 25. 1. 2008 Bratislava • Pseudonym

  Bohuš Gazdík
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Zlatých Moravciach a v Šuranoch, kde r. 1942 maturoval, potom na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (ukončil doktorátom r. 1950). R. 1948 – 50

  Študoval na gymnáziách v Zlatých Moravciach a v Šuranoch, kde r. 1942 maturoval, potom na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (ukončil doktorátom r. 1950). R. 1948 – 50 pracoval v Psychologickom odbore Matice slov. v Martine, od 1950 bol dokumentaristom a redaktorom SAV v Bratislave, 1963 – 64 odborný asistent Pedagogickej fakulty UK v Trnave, od 1964 pracovník Psychologickej výchovnej kliniky v Bratislave. Po časopisecky publikovaných básňach a fejtónoch (v Slov. jednote a i.) knižne debutoval zbierkou básní V ohnivej peci (1944). Prekladal poéziu z nemčiny (Rilke, Hölderlin a i.), autor odborných prac z odboru psychológie.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • V ohnivej peci (1944)