• Vlastné meno

  Jozef Zavarský
 • Pseudonym

  Laco Kriváň
 • Životopis autora

  Teofil KLAS , obč. m. Jozef Zavarský, otec → Jozef Zavarský (1916 – 1983). R. 1955 – 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Poprade

  Teofil KLAS, obč. m. Jozef Zavarský, otec → Jozef Zavarský (1916 – 1983). R. 1955 – 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Poprade a v Trnave, 1963 – 65 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 89 redaktor Technických novín, súčasne 1985 – 89 ilegálneho kresťanského časopisu Rodinné spoločenstvo, 1990 – 93 redaktor a šéfredaktor Katolíckych novín, 1993 zástupca šéfredaktora časopisu Impulzy, 1993 – 95 sekretár redakcie Technické noviny, 1995 – 97 knižný redaktor vydavateľstva Nové mesto, 1998 – 99 redaktor týždenníka Kultúra, od r. 2000 na dôchodku. Básne písal už ako stredoškolák, 1968 zostavil prvú zbierku Zaklínadlo, ktorá však v dôsledku normalizačných spoločenských udalostí nevyšla. Nový poetický impulz mu dala demonštrácia veriacich v marci 1988 v Bratislave, keď začal publikovať básne v ilegálnom časopise Rodinné spoločenstvo. Autor meditatívnej poézie, ktorú vydal v zbierkach Chcem niesť pečať Ducha (1989), Najbližšej k Taju (1993), vo vianočnom cykle Z noci  sa kráča do svetla (1995), v cykle Pôstne akordy, v sonetoch Putovanie do Loreta (oba 1996) a v básnickom triptychu k dvetisícročnému jubileu kresťanstva Hlas kňaza Gorazda (1999). Ďalšie zbierky: Zaklínadlo (2001), Biely vstup (2002), Z polosna krásna (2002), Premeny do svetla (2003). Z nemčiny preložil Schillerovu básnickú skladbu Pieseň o zvone (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Literárna veda

  Prekladateľská činnosť

  • Schiller, F.: Pieseň o zvone (1996)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CIFRA, Štefan: Teofil klas, občianskym menom Jozef Zavarský... (medailón a ukážky z tvorby: Teofil Klas: V imaginárnom čase). In: Literárny
  CIFRA, Štefan: Teofil klas, občianskym menom Jozef Zavarský... (medailón a ukážky z tvorby: Teofil Klas: V imaginárnom čase). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. VII.

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Teofil Klas / Gorazdov odkaz). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 115.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Dve zaujímavé stretnutia (Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 2.

  GRUPAČ, Marián – BRENDZA, Boris – KLAS, Teofil: Dobrá báseň... plynie zo srdca. In: Dotyky, roč. XXVII, 2015, č. 4, s. 2 – 7.

  ŠAH: Pripomíname si. Teofil Klas – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 158.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Teofil Klas: Kozmické ticho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 112.

  FORDINÁLOVÁ, Eva: Teofil Klas: Grálová sonáta. Eucharistická poéma. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 136 – 138.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013