Terézia Michalová

Narodenie 6. 7. 1939 Trenčín
Úmrtie 27. 5. 2004 • Pseudonym

  Dana Drotárová, Ľuba Kokavská
 • Životopis autora

  R. 1953 – 54 študovala na Priemyselnej škole hutníckej v Tisovci, 1954 – 56 na gymnáziu v Lučenci, 1956 – 57 archívnictvo, 1961 – 67

  R. 1953 – 54 študovala na Priemyselnej škole hutníckej v Tisovci, 1954 – 56 na gymnáziu v Lučenci, 1956 – 57 archívnictvo, 1961 – 67 diaľkovo slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobila r. 1960 – 65 ako učiteľka v Skalici, 1965 – 66 vychovávateľka, 1966 – 68 redaktorka denníka Smena, 1968 – 80 tyždenníka Slovenka, 1980 – 90 Nedeľná Pravda, 1990 – 91 Slobodný piatok, 1991 – 92 šéfredaktorka časopisu Daniela v Bratislave, od r. 1993 bola súkromnou vydavateľkou. Vo svojej tvorbe venovala pozornosť najmä osobnosti Alexandra Dubčeka, o čom svedčia knihy Dubček známy neznámy (1993), Hovory o Alexandrovi (2000) a Hovory o Alexandrovi 2 (2002). Druhé vydanie práce Dubček známy neznámy (1997) vyšlo aj v írskom, talianskom a nemeckom preklade. Autorka kníh Ako sme kradli (1991), Ako sa stať úspešnou (1998), poviedkovej knihy Návrat divošky (2001, spolu s J. Šimulčíkovou) a knihy o živote a diele slov. kňaza Imricha G. Fuzyho v Kanade Father Imrich Fuzy (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Návrat divošky (2001, spolu s J. Šimulčíkovou)

  Literatúra faktu

  • Ako sme kradli (1991)
  • Dubček známy neznámy (1993, 2. vyd. 1997)
  • Ako sa stať úspešnou (1998)
  • Father Imrich Fuzy (1999)
  • Hovory o Alexandrovi (2000)
  • Hovory o Alexandrovi 2 (2002)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SZABÓ, Ivan: Hovory pokračujú (Hovory o Alexandrovi II). In: Knižná revue , roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 8. SVETOŇ, Ľuboš: Vzťahy mladosti po rokoch.
  SZABÓ, Ivan: Hovory pokračujú (Hovory o Alexandrovi II). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 8.

  SVETOŇ, Ľuboš: Vzťahy mladosti po rokoch. Tereza Michalová, Jana Šimulčíková: Návrat divošky (13-kráž o láske a novinároch). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 119 – 121.

  ŠVIHRAN, Ladislav: Návraty k Dubčekovi (Dubček známy-neznámy, zost. Tereza Michalová). In: Knižná revue, roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013