Theo H. Florin

Narodenie 10. 4. 1908 Dolný Kubín
Úmrtie 11. 3. 1973 Dolný Kubín

Foto © Anton Šmotlák - 1968
Foto © Anton Šmotlák - 1968
 • Vlastné meno

  Teodor Herkeľ
 • Pseudonym

  Juraj Podbrezanský, K. Kubínský, Ľubomír Teodorov, Theo H. Florin
 • Životopis autora

  Obč. m. Teodor Herkeľ. Študoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne (nedokončil). Pôsobil ako kníhkupec v Martine, r. 1932 – 34 žil v Novom Sade, 1934

  Obč. m. Teodor Herkeľ. Študoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne (nedokončil). Pôsobil ako kníhkupec v Martine, r. 1932 – 34 žil v Novom Sade, 1934 – 40 v Paríži, kde vydal prve básnicke zbierky, r. 1937 – 40 tu redigoval Slov. hlas, 1939 Nový život, 1939 – 40 Slov. chýrnik, súčasne pôsobil ako pracovník kancelárie čs. kolónie vo Francúzsku, r. 1941 – 45 pracovník čs. exilovej vlády v Londýne, kde 1942 – 45 vydaval mesačník Nové časy, organizoval prednášky a diskusie, spolupracoval s rozhlasom. Po vojne r. 1945 – 46 bol pracovníkom v diplomatických službach v Paríži, 1946 – 48 vo Washingtone, 1948 – 50 osobný tajomník V. Clementisa v Prahe, 1950 – 53 nezákonné väznený, od 1953 žil v Dolnom Kubíne, kde sa venoval literárnej tvorbe, kultúrnej a záslužnej vydavateľskej činnosti. Básne pisal už od študentských rokov. Autor básnických zbierok Z diaľky (1936), Ruže smútku (1939), Predjarie (1944), V nezvučnú hodinu (1945). Počas pobytu v USA veľa cestoval, čo sa neskôr odrazilo v jeho poetickej tvorbe, napr. v cykle básní z prostredia amerických černochov Oheň na Potomacu (1965). Intenzivne sa basnickej tvorbe  venoval od 60. rokov, keď vydal výbery starších i novších básní (Z diaľky, Farbista kantilena, Milujem horúcim vetrom a i.). Zaslúžil sa o organizovanie celoslov. prehliadky umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín, založil a redigoval Bibliofílie Hviezdoslavov Kubín (vyše 30 zv.). Vydal slovníkovú príručku Oravci v slovenskej kultúre (1964). Posmrtne vyšli jeho zbierky básní Na kameňoch času, Slza v ústach (obe 1973), Sentimentálny pútnik (1977).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Z diaľky (1936)
  • Ruže smútku (1939)
  • Predjarie (1944)
  • V nezvučnú hodinu (1945)
  • Krásna Biddy z Leicestru (1964)
  • Oheň na Potomacu (1965)
  • Farbistá kantiléna (1967, výber)
  • Milujem horúcim vetrom (1973, výber)
  • Na kameňoch času (1973)
  • Slza v ústach (1973)
  • Sentimentálny pútnik (1977)

  Odborná literatúra

  • Oravci v slovenskej kultúre (1964)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 13. SEDLÁK, Ján: Z
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 13.

  SEDLÁK, Ján: Z pamätí (I.). S Theom H. Florinom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 111 – 113.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013