Tibor Uškert

Narodenie 8. 4. 1925 Štiavnické Bane
Úmrtie 31. 7. 1991 San Francisco (CA, USA) • Životopis autora

  Tibor UŠKERT gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Štiavnici, kde r. 1943 maturoval, potom študoval právo na Právnickej fakulte

  Tibor UŠKERT gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Štiavnici, kde r. 1943 maturoval, potom študoval právo na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde bol jedným z vedúcich aktivistov demokratickej mládeže. R. 1948 vylúčený z vysokoškolského štúdia, koncom r. 1948 emigroval do západného Nemecka, kde sa aktivizoval v utečeneckých táboroch s vlastnou filozofickou koncepciou kresťanského univerzalizmu, tu vydával aj časopis Nový človek. Od r. 1952 pôsobil vo Francúzsku, pokračoval v štúdiu práva na parížskej Sorbonne, získal titul doktora medzinárodného práva a diplom absolventa Inštitútu pre pokročilé medzinárodné štúdiá, súčasne sa tu aktivizoval ako novinár a hlásateľ v Rádiu Paríž vo vysielaniach pre Československo. R. 1959 sa presťahoval do USA, kde po viacerých prechodných zamestnaniach a zložení kalifornských právnických skúšok pôsobil napokon ako advokát v San Franciscu. Už počas bratislavských štúdií sa venoval poézii, mal pripravenú básnickú zbierku Bojujem a hľadám, ktorá vyšla až po 40 rokoch v San Franciscu r. 1998. Okrem časopisecky publikovaných politických komentárov napísal knihu Víťazstvo pre univerzalistickú Ameriku (Victory for a Universalist Amerika, 1977), autobiografický román Son of the Twentieth Century (1973), ktorý vyšiel v slovenčine pod názvom Syn dvadsiateho storočia (Partizánske, 1988). V Amerike bol známy aj ako vynikajúci šachista a stolný tenista.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Son of the Twentieth Century (1973, v slovenčine Syn dvadsiateho storočia, 1988)

  Poézia

  Publicistika

  • Vížazstvo pre univerzalistickú Ameriku / Victory for a Universalist Amerika (1977)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HYKISCH, Anton: Tibor Uškert a jeho kresťanský univerzalizimus.(Prednesené na spomienkovej oslave JUDr. Tibora Uškerta v Banskej Štiavnici – 14. 11. 2002).
  HYKISCH, Anton: Tibor Uškert a jeho kresťanský univerzalizimus.(Prednesené na spomienkovej oslave JUDr. Tibora Uškerta v Banskej Štiavnici – 14. 11. 2002). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 65 – 75.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013