Tido Jozef Gašpar

Narodenie 7. 3. 1893 Rakovo
Úmrtie 10. 5. 1972 Nové Zámky • Pseudonym

  T. J. Gašpar
 • Životopis autora

  Obč. m. Jozef Gašpar. Študoval na meštianskej škole a na obchodnej akadémii v Martine, 1918 absolvoval notársky kurz. Od r. 1911 bol

  Obč. m. Jozef Gašpar. Študoval na meštianskej škole a na obchodnej akadémii v Martine, 1918 absolvoval notársky kurz. Od r. 1911 bol námorníkom na Jadranskom mori, kde ho zastihla prvá svetová vojna, od 1919 tajomník turčianskeho župana, od 1922 komisár tlačového odboru Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, neskôr Krajinského zastupiteľstva v Bratislave, 1938 úradník slov. autonómnej vlády, od 1939 vedúci tlačového odboru Predsedníctva vlády, 1940 charge d’affaires vo Švajčiarsku, 1941 – 45 šéf Úradu propagandy, r. 1945 zatknutý, odsúdený  Národným súdom a uväznený, po prepustení r. 1962 žil vo Veľkej Mani, od 1965 v Nových Zámkoch. Reprezentant bratislavskej umeleckej bohémy, kultúrny činiteľ: 1925 – 27 dramaturg SND, 1922 – 25 redaktor týždenníka Slovenský svet, začas tajomník Spolku slov. spisovateľov. Plodný prozaik a publicista, ktorý v novelistickej a poviedkovej tvorbe využíval autobiografické motívy. Autor próz Hana a iné novely (1920), Deputácia mŕtvych (1922), Karambol (1925), Buvi-buvi (1925), Červený koráb (1931), Námorníci (1933), pamiatke Oskara Nedbala venoval spomienku Zakliata hora (1931) a novelistickú tvorbu zavŕšil knihou V cudzine a iné rozprávky (1935). Záujem o kultúru a slovenské dejiny boli obsahom jeho publicistických kníh Trvalé svetlá (1934) a O čom je reč (1938); memoáre o literárnom a spoločenskom dianí v medzivojnovom období uverejňoval v Slovenských pohľadoch, knižne vyšli pod názvom Zlatá fantázia (1969), Pamati I. (1998), Pamäti II. (2004). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Literárna veda

  • Zlatá fantázia (1969)
  • Pamati I. (1998)
  • Pamäti II. (2004, 1.vydanie)

  Publicistika

  • Trvalé svetlá (1934)
  • O čom je reč (1938)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7. GRZNÁROVÁ, Iveta: Tido Jozef
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

  GRZNÁROVÁ, Iveta: Tido Jozef Gašpar. Náš najväčší estét a bohém uveril nacizmu (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, 23. – 25. 3. 2018, č. 59, príl. Magazín, roč. 4, 23. 3. 2018, č. 4, s. 28 – 31.

  ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  FERUSOVÁ, Zuzana: Živé a príťažlivé (Tido J. Gašpar: Červený koráb). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 5.

  ČOMAJ, Ján: Desať rokov vychádzali jedny pamäti. Tido J. Gašpar: Pamäti II. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 120 – 121.

  VÁLEK, Igor: Návrat (strateného) námorníka. (K 30. výročiu úmrtia Tida Jozefa Gašpara). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 116 – 120.

  HABAJ, Michal: Tido J. Gašpar. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 191 –  204.

  MICHELKO, Roman F.: Oneskorená splátka dlhu (Tido J. Gašpar: Pamäti I.). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 1. 1999, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013