Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Stručne o autorovi

  Mgr. Timotea Vráblová, PhD.,(1968) je vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaoberá sa slovenskou literárnou kultúrou 17.
  Mgr. Timotea Vráblová, PhD.,(1968) je vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaoberá sa slovenskou literárnou kultúrou 17. – 18. storočia. Detskú literatúru a Psychológiu detského diváka prednáša na Vysokej škole múzických umení. Venuje sa tiež projektom  tvorivého čítania detí a mládeže. Je prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Citara svätých: antológia zo slovenských prameňov cirkevných a duchovných piesní 16.- 18. storočia . Výber zostavila, medailóny autorov,
  Citara svätých: antológia zo slovenských prameňov cirkevných a duchovných piesní 16.- 18. storočia. Výber zostavila, medailóny autorov, komentár, vysvetlivky a doslov napísala Timotea Vráblová. (2014)

  Cestopisná a memoárová literatúra 16. - 18. storočia. Výber zostavili, sprievodné texty, vysvetlivky a doslov napísali Erika Brtáňová, Timotea Vráblová (2010)

  Ako čítať traktátovú literatúru 17.-18. storočia (2009)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č.
  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

  MIKULČÍKOVÁ, Gabriela: Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY v prvom polroku 2018. In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 62 – 64.

  ŠAH: Timotea Vráblová – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 160.

  GAVENDA, Marián – STANO, Milan – VRÁBLOVÁ, Timotea: Quo vadis (3) Zastavme sa a vnímajme sa. (Rozhovor). In: TV Lux, 2. 11. 2016.
  http://www.tvlux.sk/archiv/play/11159

  MAŠLEJOVÁ, Diana – VRÁBLOVÁ, Timea: Bratislava sa premení na Knižné hody. (Rozhovor). In: inba. Informačný magazín Bratislavy, 2015, č. 7 – 8, s. 18 – 19.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013