Valentín Benčat

Narodenie 17. 1. 1941 Kozárovce
Úmrtie 8. 1. 2019 • Životopis autora

  Valentín Benčat v r. 1955 - 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1962 - 67 slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte
  Valentín Benčat v r. 1955 - 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1962 - 67 slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako redaktor a novinár pracoval v r. 1967 - 71 v Čs. rozhlase, 1971 -  73 riaditeľ Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici, 1973 - 77 stály spravodajca Čs. rozhlsu v Latinskej Amerike, 1977 - 78 riaditeľ Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Od r. 1978 pôsobil v Bratislave: 1978 - 82 redaktor Nového slova, 1982 - 86 v slobodnom povolaní, 1986 - 94 redkator Práce, 1994 - 95 šéfredaktor Výberu, od 1995 majiteľ vydavateľstva INKA. Popri rozsiahlej publicistikej činnosti v časopisoch a dennej tlači publikoval knihy cestopisných reportáží hlavne z Latinskej Ameriky, ale aj Španielska a i.: Sopečný kontinent (1984), Diktátori Latinskej Ameriky (1987), Zadĺžený Inkov poklad (1989), vo vlastnom vydavateľstve vydal informačné knihy Španielsko (1996), Malorka (2000).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Sopečný kontinent (1984)
  • Diktátori Latinskej Ameriky (1987)
  • Zadĺžený Inkov poklad (1989)
  • Španielsko (1996)
  • Latinská Amerika (2000)
  • Malorka (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Valenín Benčat – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 157. ČECHVALA, Milan – BENČAT, Valentín:
  ŠAH: Valenín Benčat – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 157.

  ČECHVALA, Milan – BENČAT, Valentín: Predstavujeme vydavateľstvo INKA (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 23. 10. 1996, č. 21, s. 8.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013