• Životopis autora

  Valentín ŠEFČÍK vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Od r. 1996 riaditeľ základnej školy

  Valentín ŠEFČÍK vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Od r. 1996 riaditeľ základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007) a Basta fidli (2010), ktorý nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Korešponduje to so zmysluplnosťou jeho básnickej výpovede a s prirodzenou ľahkosťou, s akou plynú jeho verše. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Jeho poézia má v sebe zakódovaný latentný rozmer zodpovednosti voči životu, je imaginatívna, jemná a zároveň hravá, má však aj svoje vážne a melancholické polohy. Napája sa zo zdrojov vlastnej pamäti detstva a zároveň nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom tesne predpubertálneho a ranopubertálneho veku. Je to teda poézia určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KALL, Pavol – ŠEFČÍK, Valentín: Kniha ponúka zátižok, ktorý nemožno nájsť inde... So spisovateľom Valentínom Šefčíkom
  KALL, Pavol – ŠEFČÍK, Valentín: Kniha ponúka zátižok, ktorý nemožno nájsť inde... So spisovateľom Valentínom Šefčíkom o radosti a láske v detskej literatúre. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 10. 5. 2017, č. 17 ˜– 18, s.  9.

  SVETOŇ, Ľuboš: Ohňostroj nápadov (Valentín Šefčík: Basta fidli). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013