Valéria Lučeničová

Narodenie 17. 2. 1919 Bratislava
Úmrtie 28. 11. 2003 Bratislava • Životopis autora

  R. 1935 – 39 študovala na gymnáziu v Brne, 1939 – 40 absolvovala výtvarné umenie v ateliéri J. Mudrocha, 1950 – 55 jazykové kurzy a

  R. 1935 – 39 študovala na gymnáziu v Brne, 1939 – 40 absolvovala výtvarné umenie v ateliéri J. Mudrocha, 1950 – 55 jazykové kurzy a hudobnokritický seminár na UK v Bratislave. R. 1939 – 44 pracovala ako pomocná úradníčka na Ministerstve vnútra Slov. republiky, 1950 – 55 redaktorka Čs. rozhlasu, od 1955 v slobodnom povolaní v Bratislave. Ovplyvnená českými a francúzskymi básnikmi začala publikovať krátke prózy i poéziu vo Svojeti, Slov. denníku, Eláne a v Lidových novinách. Autorka poémy Rozkvitnutý strom (1950), výberu Pre zázračne veci života (1966), zbierok Slávičí pahorok (1973), Svetlo v nás  (1982), výberu Načúvam srdcu Zeme (1989). Pre deti napísala zbierku veršov Pod horičkou (1976), ktoré boli aj zhudobnené.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Rozkvitnutý strom (1950)
  • Pre zázračne veci života (1966, výber z tvorby)
  • Slávičí pahorok (1973)
  • Svetlo v nás (1982)
  • Načúvam srdcu Zeme (1989, výber z tvorby)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Pod horičkou (1976)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Valéria Lučeničová. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 157.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013