Vasil (Vasyľ) Choma

Narodenie 18. 5. 1927 Miková
Úmrtie 21. 4. 2017 Bratislava • Životopis autora

  Vasil CHOMA študoval na gymnáziách v Prešove a v Humennom, kde r. 1949 maturoval, 1949 – 51 filozofiu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov.

  Vasil CHOMA študoval na gymnáziách v Prešove a v Humennom, kde r. 1949 maturoval, 1949 – 51 filozofiu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1951 – 56 na Filozofickej fakulte Št. univerzity A. Ždanova v Petrohrade. R. 1956 – 58 prednášal ruský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Prešove a 1960 – 69 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, medzitým 1958 – 60 ústredný školský inšpektor na Povereníctve školstva a kultúry, 1969 – 73 námestník ministra kultúry v Bratislave, 1973 – 84 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe, z toho v diplomatických službách 1973 – 77 ako zástupca čs. veľvyslanca v Bruseli a 1980 – 84 charge d’affaires en pied v Zairskej republike, 1984 – 88 pracovník SNR, 1988 – 93 opäť prednášl na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde od r. 1993 žje na dôchodku. Štúdie, články a recenzie z odboru dejín ruskej a najmä sovietskej literatúry 20. stor. uverejňoval v slov., ruských a ukrajinských periodikách a v odbornej tlači. Autor monografií Od futurizmu k literatúre faktu (1971), Vladimír Vladimírovič Majakovskij (1973), diela Poézia revolučej doby (1987), v ukrajinčne vydaného diela Vývin rusínskej poézie od 20-tych do 90-tych rokov 20. storočia (2000) a zborníku štúdií Obrodžinja rusyniv (2005). Pripravil výber z poézie S. Makaru Žovti metamorfozy (1994). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Od futurizmu k literatúre faktu (1971)
  • Vladimír Vladimírovič Majakovskij (1973)
  • Poézia revolučej doby (1987)
  • Vývin rusínskej poézie od 20-tych do 90-tych rokov 20. storočia (2000)
  • Obrodžinja rusyniv (2005)

  Editorská činnosť

  • Žovti metamorfozy (1994, výber z poézie S. Makaru)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vasiľ Choma – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 153. ŠAH: Vasil Choma – 85 (Pripomíname si).
  ŠAH: Vasiľ Choma – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 153.

  ŠAH: Vasil Choma – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 158.

  ŠAH: Vasiľ Choma – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 156.

  ŠAH: Vasiľ Choma – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158.

  TARČOVÁ, Mária: Osusdy menšinovej poézie (Vasiľ Choma: Vývin rusínskej poézie od 20. do 90. rokov 20. storočia). In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 8.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2001 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku za dielo Rozvitok rusinskoj poeziji v Slovaččyny vid 20-tych rokiv XX. stolitťa
  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2001 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku za dielo Rozvitok rusinskoj poeziji v Slovaččyny vid 20-tych rokiv XX. stolitťa (Rozvoj rusínskej poézie na Slovensku 20. rokov XX. storočia)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013