• Stručne o autorovi

  Viera FEGLOVÁ r. 1971 skončila štúdium etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa problematikou obradovej kultúry a
  Viera FEGLOVÁ r. 1971 skončila štúdium etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa problematikou obradovej kultúry a spoločenského života v mestskom prostredí. Autorka knihy o vianočných obyčajoch a zvykoch Čas radosti veselosti (1991). Spoluautorka a redaktorka Etnografického atlasu Slovenska (1990), zborníka Spôsob života družstevnej dediny (1986), knihy Taká bola Bratislava (1991). Pramene k tradičnej duchovnej kultúre (1995) zostavila spolu s M. Leščákom. Spolupracovala pri tvorbe komentárov k obyčajovým tradíciám (obrady, zvyky, povery) na Slovensku, spoluautorka sociologickej štúdie Slovensko a jeho regióny: sociokultúrne súvislosti volebného správania (1996).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Spôsob života družstevnej dediny (1986, zborník)
  • Čas radosti veselosti (1991)
  • Taká bola Bratislava (1991)

  Odborná literatúra

  • Etnografický atlas Slovenska (1990, spoluautorka)
  • Pramene k tradičnej duchovnej kultúre (1995, zostavovateľka s M. Leščákom)
  • Slovensko a jeho regióny: sociokultúrne súvislosti volebného správania (1996, spoluautorka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Viera Feglová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 156. ZEMKO, Milan: Kniha nielen pre politikov a
  ŠAH: Viera Feglová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 156.

  ZEMKO, Milan: Kniha nielen pre politikov a politológov. Vladimír Krivý, Viera Feglová, Daniel Balko. Slovensko a jeho regióny. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 3, s. 79 – 81.
  Zobraziť všetko