Viera Gašparíková

Narodenie 15. 4. 1928 Martin-Priekopa • Životopis autora

  Študovala na gymnáziách v Žiline a v Martine, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1952), po štúdiách pracovala ako asistentka na Katedre

  Študovala na gymnáziách v Žiline a v Martine, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1952), po štúdiách pracovala ako asistentka na Katedre národopisu, od r. 1960 vedecká pracovníčka Národopisného ústavu SAV. Venovala sa výskumu ľudovej slovesnosti, pričom si osobitne všímala funkciu folklóru vo vývine slov. literatúry a vzťah medzi ľudovou slovesnosťou a literatúrou. Autorka monografie o legendárnom ľudovom hrdinovi Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu (1964), z ktorej čerpala material na knihu určenú mládeži Zbojník Mišo Vdovčík (1966). Spoluzostavovateľka výberu zo slov. zbojníckej a vojenskej ľudovej poézie Perečko belavé, červený dolomán (1955). V ostatnom čase pripravila na vydanie výber rozprávok, zapísaných poslucháčmi Slovanskeho Seminára UK v Bratislave v r. 1928 – 47 Slovenské ľudové rozprávky (2001, 2004), vybrala rozprávky pre nemecký preklad Slowakische Volksmärchen (2000). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Perečko belavé, červený dolomán (1955, spoluzostavovateľka výberu zo slov. zboj. a vojen. ľud. poézie)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Zbojník Mišo Vdovčík (1966)

  Literatúra faktu

  • Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu (1964, monografia)

  Editorská činnosť

  • Slowakische Volksmärchen (2000, výber rozprávok pre nemecký preklad)
  • Slovenské ľudové rozprávky (2001, 2004, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Viera Gašparíková – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 153. VANOVIČOVÁ, Zora: Stretnutie
  ŠAH: Viera Gašparíková – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 153.

  VANOVIČOVÁ, Zora: Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Editorka Hana Hlôšková. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 35 – 36.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013