Viera Šebestová

Narodenie 10. 1. 1951 Bratislava • Rodné meno

  Šebestová
 • Životopis autora

  Viera ŠEBESTOVÁ , obč. m. Viera Fábryová, rod. Šebestová. R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 75 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po

  Viera ŠEBESTOVÁ, obč. m. Viera Fábryová, rod. Šebestová. R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 75 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobila ako asistentka v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, v súčasnosti je doc. na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vydala básnické zbierky Krivky (1975), Dlane (1978), Anamnéza (1982). Poeticky sa odmlčala, autorka odbornej medicínskej publikácie Beta – talasémie (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Krivky (1975)
  • Dlane (1978)
  • Anamnéza (1982)

  Odborná literatúra

  • Beta – talasémie (2007)