• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Anglický jazyk
  Japonský jazyk
 • Životopis autora

  R. 1947 – 54 študoval na strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 1954 – 59 ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 61

  R. 1947 – 54 študoval na strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 1954 – 59 ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 61 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, 1961 – 82 pracovník Kabinetu orientalistiky SAV, 1982 – 90 Literárnovedného ústavu SAV, od r. 1990 riaditeľ Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave. Medzinárodne uznávaný jazykovedec a orientalista, ktorý publikoval množstvo štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a odbornej tlači, ako aj viacero základných monografií a všeobecných jazykovedných prác (Jednota a variabilita jazykov, 1981; Metafora na rozhraní vedeckých disciplín, 1990; Jazyk – neznámy nástroj, 1991 a i.), spoluautor populárnych encyklopedických diel Jazyky sveta (1983), Písma sveta (1989) a Jazyky sveta v priestore a čase (1996). Do okruhu svojich vedeckovýskumných záujmov zaradil popri jazyku i literatúru, mytológiu a kultúru viacerých národov Tichomoria, s čím súvisí i jeho vlastná literárna a prekladateľská činnosť. V oblasti pôvodnej tvorby okrem odborných monografií Premeny a návraty (1989), Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách (1999), Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie a Oceánie (2006) sa prezentoval ako autor literatúry faktu cestopisnými knihami zo súčasnosti a najmä z histórie Pacifiku Za siedmimi morami (1970), Záhadný prípad kapitána Lapérousa (1975), Hľadanie posledného raja, K ostrovom neznámych pokladov (obe 1978), Malebná cesta okolo sveta, Stroskotanci z lode Wager (obe 1980), Cesty kapitána Quirosa (1982), Polynézania (1988). V prekladateľskej tvorbe sa zameriava na preklady ľudových rozprávok a mytológie národov Oceanie a Tichomoria (Ibis a mesiac, 1962; Obrova stupaj, 1965; Polynézske mýty; Rozprávky z nefritových hôr, obe 1973; Príbehy havajských kráľov, 1979; Havajské mýty, 1981; Ilustrovaná kniha mýtov, 1996). Z anglosaskej literatúry sa špecializoval na preklady záladných diel popredných svetovych spisovateľov detektíneho, dobrodružného a historického žánru (J. Conrad, J. F. Cooper, D. Defoe, D. Francis, E. Gibbon, Z. Grey, R. Kipling, I. Levin, E. MacBain, A. Miller, M. Puzo, E. Segal, J. Swift, J. R. R. Tolkien, M. Twain a i.). Prekladal aj z japončiny (S. Akaba, S. Cuboi, Š. Endó, K. Ishiguro, S. Jagawa, J. Kawabata) a japonskej ľudovej slovesnosti (Chlapec z broskyne, 1969; Japonské mýty, 1979; Cesty bohov, 1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Za siedmimi morami (1970)
  • Záhadný prípad kapitána Lapérousa (1975)
  • Hľadanie posledného raja (1978)
  • K ostrovom neznámych pokladov (1978)
  • Malebná cesta okolo sveta (1980)
  • Stroskotanci z lode Wager (1980)
  • Cesty kapitána Quirosa (1982)
  • Polynézania (1988)

  Odborná literatúra

  • Jednota a variabilita jazykov (1981)
  • Jazyky sveta (1983, spoluautor)
  • Písma sveta (1989, spoluautor)
  • Premeny a návraty (1989)
  • Metafora na rozhraní vedeckých disciplín (1990)
  • Jazyk – neznámy nástroj (1991)
  • Jazyky sveta v priestore a čase (1996, spoluautor)
  • Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách (1999)
  • Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie a Oceánie (2006)

  Prekladateľská činnosť

  • Ibis a mesiac (1962)
  • Obrova stupaj (1965)
  • Chlapec z broskyne (1969)
  • Polynézske mýty (1973)
  • Rozprávky z nefritových hôr (1973)
  • Japonské mýty (1979)
  • Príbehy havajských kráľov (1979)
  • Havajské mýty (1981)
  • Cesty bohov (1988)
  • Ilustrovaná kniha mýtov (1996)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Viktor Krupa – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 154. ŠAH: Viktor Krupa. (Pripomíname si). In:
  ŠAH: Viktor Krupa – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 154.

  ŠAH: Viktor Krupa. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 157.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013