Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Viktor TIMURA v r. 1953 – 56 študoval na Vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave, 1956 – 59 vo Vojenskom učilišti v Lipníku nad Bečvou a vo

  Viktor TIMURA v r. 1953 – 56 študoval na Vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave, 1956 – 59 vo Vojenskom učilišti v Lipníku nad Bečvou a vo Vyškove na Morave. Po absolvovaní školy bol príslušníkom výsadkového vojska v Prešove, Holešove a v Prostějove. R. 1967 – 71 študoval v Prahe a v Bratislave filozofiu, estetiku, teóriu a dejiny kultúry a umenia. R. 1971 – 82 pôsobil v Ústrednom dome armády v Prahe a na odlúčenom pracovisku v Bratislave, 1982 – 92 na historickom pracovisku Personálnej správy Federálneho ministerstva obrany v Bratislave, 1993 – 95 náčelník oddelenia kultúry na Ministerstve obrany Slov. republiky, od 1996 pracovník Národného literárneho centra, dnes Literárneho informačného centra v Bratislave. V odborných časopisoch publikoval štúdie z odboru filozofie, kulturolóie, estetiky, od 90. rokov píe literáne kritiky. Napíal monografické štúdie o J. Kollárovi, P. J. Šafárikovi a Ľ. Štúrovi. Je spoluautorom syntézy Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (1987), zostavovateľom a spoluautorom zborníka Estetická výchova v armáde (1980). Napísal monografické diela Generácia Všeslávie (1987), Slovienske kontinuá (1990), Ľudstvo a dejiny (1997), Peter Jaroš (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Estetická výchova v armáde (1980, spoluautor, zostavovateľ)
  • Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (1987)
  • Generácia Všeslávie (1987)
  • Slovienske kontinuá (1990)
  • Ľudstvo a dejiny (1997)
  • Zamlčané dejiny (2014, 1.vydanie)
  • Dávnoveká Európa (2016, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Peter Jaroš (1999)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  REZNÍK, Jaroslav: Rezonujú aj v našich časoch (Viktor Timura: Človek v dejinách filozofie). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 14.
  REZNÍK, Jaroslav: Rezonujú aj v našich časoch (Viktor Timura: Človek v dejinách filozofie). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 17.

  ŠAH: Viktor Timura – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 155.

  REZNÍK, Jaroslav: Predátori sa majú vždy k svetu. (Rozhovor so spisovateľom Viktorom Timurom o Zamlčaných djeinách, kráľovi Svätoplukovi i faustovskom princípe). In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 23. 4. 2014, dvojčíslo 15 – 16, s. 8.

  ŠAH: Viktor Timura – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 158 – 159.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013