Viliam Apfel

Narodenie 3. 6. 1940 Nové Mesto nad Váhom

Foto © Peter Procházka
Foto © Peter ProcházkaObrázky kníh


Za oponou času - 2018
Za oponou času - 2018 • Životopis autora

  Viliam Apfel vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôsobil ako novinár a redaktor. Publicistike a literárnej činnosti sa venuje od polovice 60.

  Viliam Apfel vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôsobil ako novinár a redaktor. Publicistike a literárnej činnosti sa venuje od polovice 60. rokov 20. stor. Je autorom literatúry faktu: Tajomstvo stratených hrobov (1996), Čas pekelných ohňov (2001), Panteón zlomených nádejí (2004, s Ľ. Apfelovou), Čas bez rozlúčky (2005, s Ľ. Apfelovou); … lebo len prach si (2006), Čas služobníkov diabla (2008), Kliatba zvaná Alžbeta. Posledné tajomstvo čachtickej panej (2010) a i. Za knihu Panteón zlomených nádejí získal Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Literatúra faktu

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Renomovaný spisovateľ literatúry faktu Viliam Apfel...  (Viliam Apfel: Hra o korunu). In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 12. 12. 2018,
  Autor neuved.: Renomovaný spisovateľ literatúry faktu Viliam Apfel...  (Viliam Apfel: Hra o korunu). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príloha Literatúra 4/2018, s. VI.

  ŠAH: Pripomíname si. Viliam Apfel – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 157 – 158.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Viliam Apfel: Prípad Mayerling). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 113 – 114.

  ČOMAJ, Ján: Neúnavný hľadač historickej pravdy (Viliam Apfel: Kliatba zvaná Alžbeta). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 5.

  SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXVI.

  ČOMAJ, Ján: Návrat k procesom s bosorkami. Viliam Apfel: Čas služobníkov diabla (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 5.

  ČOMAJ, Ján: Viliam Apfel: ...lebo len prach si. In: Knižná revue, roč. XVII, 14.3. 2007, č. 6, s. 3.

  BALÁŽ, Anton: Piava, aká skutočne bola (Viliam Apfel: Čas bez rozlúčky). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3. 2006, č. 6, s. 5.

  BALÁŽ, Anton: Rozprávanie o citlivých faktoch (Viliam Apfel: Panteón zlomených nádejí. Nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. Štefánika na Bradle). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 5.

  ČOMAJ, Ján: Záslužná robota. Vialiam Apfel: Panteón zlomených nádejí. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 289 – 290.

  ŠAH: Viliam Apfel – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 158.

  ŠIKULA, Bystrík: Popol inkvizičných hraníc. Viliam Apfel: Čas pekelných ohňov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 116 – 121.

  ŠKOTKA, Marian: Horí ohník, horí... (Viliam Apfel: Čas pekelných ohňov). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 11.


  BODACZ, Bohuš: Hlúposť spôsobuje smrť. Viliam Apfel: Čas pekelných ohňov. Procesy s bosorkami na Slovensku (1956 – 1766). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 110 – 113.


  ŠAH: Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Medzinárodná Cena E.E. Kischa za rok 2015 za dielo Legenda v kameni (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015) Prémia Literárneho fondu za pôvodnú
  Medzinárodná Cena E.E. Kischa za rok 2015 za dielo Legenda v kameni (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015)
  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004 za knihu Panteón zlomených nádejí
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013