Viliam Jablonický

Narodenie 13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice • Životopis autora

  R. 1963 – 66 študoval na strednej škole v Trnave, 1966 – 72 ekonomiku a riadenie na Slov. vysokej škole technickej, 1982 – 85 estetiku, umenovedu a

  R. 1963 – 66 študoval na strednej škole v Trnave, 1966 – 72 ekonomiku a riadenie na Slov. vysokej škole technickej, 1982 – 85 estetiku, umenovedu a dejiny kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1973 – 79 pôsobil ako kultúrny redaktor v denníku Hlas ľudu, 1979 – 91 redaktor časopisu Film a divadlo, 1991 Slov. denníka, od 1992 v slobodnom povolaní, venuje sa publicistike a externe pedagogickej činnosti, žije v Bratislave. Plodný publicista, od r. 1971 píše glosy, kritiky, recenzie, reportáže, štúdie a úvahy, ktorými prispieva do slov. aj inonárodnej periodickej i neperiodickej tlače a médií, pričom sa zameriava najmä na oblasť kultúry, osobitne filmového umenia. Autor monografie Filmár Viktor Kubal (1993), ďalej kníh Encyklopédia filmu (1993), Dejiny slovenskej kinematografie (1997), Slovenský povojnový exil (1998); prispel do zborníka Život a dielo Jána Chryzostoma Korca (1999). Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe slov. filmov Ľudia z Hauerlandu (1994) a Papierové hlavy (1995). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Filmár Viktor Kubal (1993)
  • Slovenský povojnový exil (1998)

  Odborná literatúra

  • Encyklopédia filmu (1993)
  • Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spolu s V. Mackom)

  Literárna veda

  • Život a dielo Jána Chryzostoma Korca (1999, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -red-: Jubilant Viliam Jablonický. Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13. ŠAH: Viliam Jablonický –
  -red-: Jubilant Viliam Jablonický. Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13.

  ŠAH: Viliam Jablonický – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013