Viliam Ries

Narodenie 29. 5. 1904 Špania Dolina
Úmrtie 23. 2. 1989 Bratislava • Pseudonym

  Ivan Javor
 • Životopis autora

  Ivan JAVOR, obč. m. Viliam Ries . Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Nitre a v Trnave, 1924 – 30 na filozofickej a teologickej

  Ivan JAVOR, obč. m. Viliam Ries. Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Nitre a v Trnave, 1924 – 30 na filozofickej a teologickej fakulte univerzity v Innsbrucku, 1938 – 43 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1930 – 38 r. k. farár v Teplej, 1938 – 42 v Antole, 1942 – 44 spoluredaktor týždenníka Štiavničan a časopisu Náš boj. Po vojne r. 1945 – 55 z politických dôvodov väznený, po prepustení žil v Zlatých Moravciach, 1959 – 62 pôsobil ako učiteľ v Beladiciach, 1962 na gymnáziu v Bratislave, 1963 – 72 v Humennom a v Sabinove, od 1973 žil na dôchodku v Bratislave. Ako básnik sa zaraďuje k tvorcom združeným okolo časopisu Postup, okrem neho publikoval básne v Kultúre, Rozvoji, Slov. pohľadoch, v Dilongovej Antológii mladej slovenskej poézie (1933) a i. Debutoval knižkami pre deti Pre moje dieťa (1930), O vtáčkoch – letáčkoch (1933), spirituálno-duchovnú poéziu sústredil v zbierkach O ľuďoch so smutnými očami (1932) a Mesačných 200 (1940), básnicky spolupracoval na Jednotnom katolíckom spevníku (1936). Preložil R. M. Rilkeho Piesne o láske a smrti zástavníka Krištofa Rilkeho (1943), spracoval monografiu František Richard Osvald (1939) a brožúru Kontinent v prerode (1943).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • O ľuďoch so smutnými očami (1932)
  • Antológia mladej slovenskej poézie (1933, spoluautor: Dilong, Javor a iní)
  • Jednotný katolícky spevník (1936, básnická spolupráca)
  • Mesačných 200 (1940)

  Pre deti a mládež

  • Pre moje dieťa (1930)
  • O vtáčkoch – letáčkoch (1933)

  Odborná literatúra

  • František Richard Osvald (1939)

  Publicistika

  • Kontinent v prerode (1943)

  Prekladateľská činnosť

  • Rilke, R. M.: Piesne o láske a smrti zástavníka Krištofa Rilkeho (1943)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SLOŠIAROVÁ, Mária: Viliam Ries v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 3, s. 37 – 40.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013