• Životopis autora

  Viliam SOKOLÍK v r. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Martine, 1947 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, 1947 – 52 na Ev. bohosloveckej

  Viliam SOKOLÍK v r. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Martine, 1947 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, 1947 – 52 na Ev. bohosloveckej fakulte, 1962 – 64 knihovedu a vedecké informácie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1952 – 54 ev. kaplán na Starej Turej, 1954 – 58 farár vo Vysokých Tatrách, 1958 – 91 ako pracovník Matice slov. pôsobil v Bibliografickom oddelení (1958 – 59), Knihovednom oddelení (1959 – 61), vo Vydavateľstve (1961 – 65), napokon vedúci Fotodokumentačného oddelenia v Archíve literatúry a umenia (1965 – 91), od r. 1991 žije na dôchodku v Martine. Venoval sa kultúrnej histórii, autor diela Z bojov o pokladnicu slovenskej kultúry (1966); na vydanie pripravil vzájomnú korešpondenciu Ľ. V. Riznera a A. Kmeťa (1970 – 84); monografiu Peter Jilemnický – novinár a redaktor komunistických novín a časopisov (1971); práce Nepísané pamiatky Matice slovenskej (1972); zostavil a základnými štúdiami vyplnil zborník Obrazový archív 1 – 2 (1989 – 94), pripravil viacero fotosúborov slov. spisovateľov (P. J. Šafárik, J. Kalinčiak, J. Kráľ, J. Palárik, M. Kukučín, Ľ. Podjavorinská). Popri amatérskej maľbe sa venuje aj básnickej tvorbe, vydal básnickú skladbu Odpustenie (1999); autobiografické črty majú básnické zbierky Fragmenty tatranskej epištoly (2000), Z mojej studne (2001), Ozveny srdca (2002), Moje melódie (2004) a V zajatí klávesov (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Odpustenie (1999)
  • Fragmenty tatranskej epištoly (2000)
  • Z mojej studne (2001)
  • Ozveny srdca (2002)
  • Moje melódie (2004)
  • V zajatí klávesov (2005)

  Odborná literatúra

  • Z bojov o pokladnicu slovenskej kultúry (1966)
  • Nepísané pamiatky Matice slovenskej (1972)

  Literárna veda

  • Peter Jilemnický – novinár a redaktor komunistických novín a časopisov (1971)

  Editorská činnosť

  • Obrazový archív 1 – 2 (1989 – 94)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PARENIČKA, Pavol: Viliam Sokolík: Nedokončená kantáta I (1897 – 1945). Recenzia. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 137 – 139.
  PARENIČKA, Pavol: Viliam Sokolík: Nedokončená kantáta I (1897 – 1945). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 137 – 139.

  ŠAH: Viliam Sokolík – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 154.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013