Vilma Herchlová

Narodenie 29. 12. 1913 Turček • Pseudonym

  Ľuboslava
 • Životopis autora

  Študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Martine, r. 1945 na učiteľskom ústave v Košiciach, 1955 – 56 maturovala z knihovníctva na Osvetovej škole v Bratislave. R. 1934 –

  Študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Martine, r. 1945 na učiteľskom ústave v Košiciach, 1955 – 56 maturovala z knihovníctva na Osvetovej škole v Bratislave. R. 1934 – 49 pôsobila ako učiteľka v Medzeve, Martine, Veľkej Tŕni a v Uľanke, 1949 – 56 sprvu pracovníčka Ústredia bábkarských ochotníckych súborov, po 1956 Knižnice Matice slov., súčasne 1953 – 58 externe redigovala edíciu Bábkové divadlo vo Vydavateľstve Osveta, od 1977 žije na dôchodku v Martine. Autorka didakticky a výchovne zameraných bábkovych hier Ďurko dobráčik (1950), Hlinená chalúpka (1954) a agitky Pôjdem tiež (1954), ako aj ďalších podľa ľudových predlôh (Medvieďatká, Rozprávka o veľkej repe a i.). Na vývin slov. bábkarstva pôsobila aj publicisticky v časopisoch Ľudová tvorivosť, kde viedla rubriku Bábkarstvo, Matičné čítanie, Naša práca a Naše divadlo. Prekladateľka bábkových hier z češtiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Ďurko dobráčik (1950, bábková hra)
  • Hlinená chalúpka (1954, bábková hra)
  • Pôjdem tiež (1954, bábková hra)