Viola Truchlíková

Narodenie 17. 2. 1921 Leopoldov
Úmrtie 29. 6. 1973 Bratislava • Pseudonym

  Ivan Letty
 • Životopis autora

  Viola TRUCHLÍKOVÁ v r. 1932 – 36 navštevovala Meštiansku školu v Hlohovci, r. 1936 – 38 študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Nitre, 1938 – 39 na učiteľskom ústave v

  Viola TRUCHLÍKOVÁ v r. 1932 – 36 navštevovala Meštiansku školu v Hlohovci, r. 1936 – 38 študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Nitre, 1938 – 39 na učiteľskom ústave v Leviciach a 1939 – 41 v Bratislave. Po štúdiách bola redaktorkou časopisu Slovenské elektrárne v Bratislave, r. 1946 prof. na gymnáziu v Hlohovci, potom pôsobila stále v Bratislave, do r. 1961 ako novinárka v slobodnom povolaní, potom redaktorka v Slov. pedagogickom nakladateľstve, od 1962 redaktorka vysielania pre deti a mládež Čs. rozhlasu. Pod vplyvom J. Smreka písala lyricko-subjektívnu poéziu, ktorú uverejňovala v Eláne, Slov. pohľadoch, Novom slove, neskôr v Slovenke, Kultúrnom živote a i. V 50. rokoch 20. stor. sa venovala fejtonistike a reportáži (v Slovenke a v rozhlase), neskôr sa sústredila na literárno-dramatické žánre, najmä rozprávky a scénky (seriál O Katke a deduškovi, scénky O škovránčej piesni, O záhradke za oknom, O nevítanom lesnom hosťovi  i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • O Katke a deduškovi
  • O nevítanom lesnom hosťovi
  • O škovránčej piesni
  • O záhradke za oknom

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013