• Pseudonym

  Ján Vetva
 • Životopis autora

  Vít UŠÁK v r. 1937 – 41 študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne, 1940 – 41 na biskupskom gymnáziu v Trnave,

  Vít UŠÁK v r. 1937 – 41 študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne, 1940 – 41 na biskupskom gymnáziu v Trnave, 1942 – 45 na privátnom gymnáziu v Trnave a v Kláštore pod Znievom, 1945 – 48 absolvoval pedagogickú prax v Šaštíne, 1948 – 50 študoval teológiu v Žiari nad Hronom, 1953 dokončil teologické štúdium v talianskom Bollengu. Bol pedagógom a duchovným správcom vo viacerých talianskych saleziánskych ústavoch, r. 1973 – 76 pôsobil ako pedagóg a vedeckovýskumný pracovník v Slov. ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, od 1990 bol rehoľným predstaveným v Hronskom Beňadiku, v súčasnosti žije na odpočinku v Poprade-Veľkej. Jeho básnická tvorba je tematicky rôznorodá a odráža nielen konkrétne životné skúsenosti, ale aj motívy detstva, prírody a náboženské témy (zbierky Prikladám na vatru, 1980; Od Tibera k Popradu, 1998). Autor knihy veršov pre deti Na detskej vlne (1981), publikácie Dojmy zo Svätej zeme (1986) a monografie Slováci v Chorvátsku (1978). Verše, náboženské úvahy a spomienkove články publikoval vo viacerých domácich aj exilových periodikách, prekladal z taliančiny.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Prikladám na vatru (1980)
  • Od Tibera k Popradu (1998)

  Esej

  • Dojmy zo Svätej zeme (1986)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Na detskej vlne (1981)

  Odborná literatúra

  • Slováci v Chorvátsku (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vít Ušák – 95 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 156 .
  ŠAH: Vít Ušák – 95 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 156.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013