Vladimír Čerevka

Narodenie 11. 12. 1931 Roškovce
Úmrtie 24. 3. 2014 Bratislava • Životopis autora

  Vladimír Čerevka sa narodil 11. 12. 1931 v Raškovciach. V r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Prešove, 1952 – 57 diaľkovo ruštinu a

  Vladimír Čerevka sa narodil 11. 12. 1931 v Raškovciach. V r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Prešove, 1952 – 57 diaľkovo ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po maturite pôsobil krátko v ukrajinskom štúdiu Slov. rozhlasu v Prešove, 1951 – 69 stredoškolský prof. v Bardejove, Humennom a v Medzilaborciach, 1969 – 72 vedecký ašpirant na Katedre teórie literatúry a literárnej kritiky Akadémie spoločenských vied v Moskve, 1972 – 81 konzultant na oddelení kultúry Ústredného výboru KSS, 1981 – 90 námestník ministra kultúry v Bratislave. Ako literárny vedec popri časopiseckých štúdiách vydal knihu DAV a sovietska literatúra (1978), spoluautor knihy Súčasná sovietska poézia a próza (s D. Slobodníkom, 1975), učebníc ruskej a sovietskej literatúry. Okrem toho napísal štúdie o poezii L. Novomeského a i., prekladateľ beletrie a literárnovedných prác z ruštiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Súčasná sovietska poézia a próza (1975, spoločné dielo D. Slobodník, V. Čerevka)
  • DAV a sovietska literatúra (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vladimír Čerevka. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 157.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013