Vladimír Mičátek

Narodenie 14. 3. 1871 Kysáč (Srbsko)
Úmrtie 25. 11. 1922 Kysáč (Srbsko)  • Pseudonym

    Abeceda, Cirkevník, Chmeliar, Kysáčan, V. Revka
  • Životopis autora

    Študoval na gymnáziách v Sarvaši a v Hradci Králové, do r. 1891 na učiteľskom ústave v Baji. R. 1894 – 1922 bol učiteľom v

    Študoval na gymnáziách v Sarvaši a v Hradci Králové, do r. 1891 na učiteľskom ústave v Baji. R. 1894 – 1922 bol učiteľom v Kysáči. Prekladal zo srbochorvátčiny, neskôr aj zo slovinčiny a bulharčiny. Jeho preklady (okolo 150 prác) vychádzali od 90. rokov 19. stor. časopisecky a po r. 1900 aj knižne. Obsiahol nimi tvorbu takmer všetkých srbských a sčasti aj chorvátskych autorov realistickej poviedky (P. Nenadović, S. Sremac, J. M. Veselinović, M. Miličević, J. E. Tomić a i.).

    Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013