Vladimír Oleríny

Narodenie 15. 7. 1921 Banská Bystrica
Úmrtie 29. 4. 2016 Bratislava • Životopis autora

  R. 1940 maturoval na gymnáziu, 1940 – 45 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od r. 1945 pracoval na čs. Ministerstve zahraničných

  R. 1940 maturoval na gymnáziu, 1940 – 45 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od r. 1945 pracoval na čs. Ministerstve zahraničných vecí v Prahe, 1947 – 50 bol legačným tajomníkom na veľvyslanectve v Buenos Aires, 1950 – 54 tajomníkom Kruhu prekladateľov pri Zväze slov. spisovateľov, 1954 – 59 odborným asistentom pre španielsku literatúru na Filozofickej fakulte UK, 1959 – 63 vedúcim zahraničného oddelenia Zväzu slov. spisovateľov, 1963 – 73 vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatury a jazykov SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Popredný prekladateľ zo španielskej a portugalskej literatúry, priekopník literárnej hispanistiky na Slovensku. Autor monografie Cervantes (1955), práce Poludníky literatúry (1989); na vydanie pripravil prvú antológiu latinskoamerickej poviedkovej literatúry Dni a noci Latinskej Ameriky (1969); prerozprával španielske ľudové rozprávky v knihe Lišiak Pedro (1979); preložil výber z noviel a poviedok G. Garcíu Márqueza v zbierkach Príbehy z Maconda (1983), Oči modrého psa (1999) a Pohreb veľkej matróny (2005), ako aj romány Zlá hodina (1986), Opadané lístie (2003), Plukovníkovi nemá kto napísať (2004), Správa o jednom únose (2005) a Zlá hodina (2007). Preložil niekoľko desiatok básnických, prozaických a dramatickych diel zo španielskej, portugalskej i latinskoamerickej literatúry (Lope de Vega, Pedro Calderon de la Barca, F. García Lorca, P. Neruda, N. Guillén, O. Paz, J. Cortázar, J. L. Borges, A. Carpentier a i.). Autor mnohých štúdií a článkov o tejto literatúre.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Lišiak Pedro (1979, prerozprávané španielske ľudové rozprávky)

  Literárna veda

  • Cervantes (1955)
  • Poludníky literatúry (1989)

  Editorská činnosť

  • Dni a noci Latinskej Ameriky (1969, antológia)

  Prekladateľská činnosť

  • Príbehy z Maconda (1983, G. G. Márquez)
  • Oči modrého psa (1999, G. G. Márquez)
  • Opadané lístie (2003, 2.vydanie, G. G. Márquez)
  • Plukovníkovi nemá kto napísať (2004, G. G. Márquez)
  • Pohreb Veľkej Matróny (2005, 2. vyd. v Ikare 1.vydanie, G. G. Márquez)
  • Správa o jednom únose (2005, G. G. Márquez)
  • Zlá hodina (2007, 2. vyd., v Ikare 1.vydanie, 1986, G. G. Márquez)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  LITVÁK, Ján: Deväťdesiatpäť rokov samoty a seňor Oleríny. (Nekrológy). In: Sme , roč. 24, 7. 5. 2016, č. 106, s. 10. ŠAH:Vladimír
  LITVÁK, Ján: Deväťdesiatpäť rokov samoty a seňor Oleríny. (Nekrológy). In: Sme, roč. 24, 7. 5. 2016, č. 106, s. 10.

  ŠAH:Vladimír Oleríny – 85. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 314 – 315.

  VRBICKÁ, Eva – OLERÍNY, Vladimír: Chuť originálu. Hovoríme shispanistom Dr. Vladimírom Olerínym, PhD., literárnym kritikom a prekladateľom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 187 – 192.

  MORAVČÍK, Štefan: Španielčina bez španielskych čižiem. (Rozhovor s nositeľom vyznamenania Španielskeho kráľovstva – Kríža Občianskeho radu Alfonsa X. Múdreho Vladimírom Olerínym.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 86 – 98.

  ŠAH: Vladimír Oleríny. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013