Vladimír Plicka

Narodenie 10. 1. 1890 Viedeň (Rakúsko)
Úmrtie 26. 6. 1965 Bratislava • Pseudonym

  Ľubomírsky, Ondrej Ľubomírsky, Vlado Bratislavský
 • Životopis autora

  Študoval na učiteľskom ústave v Poličke, r. 1912 – 13 na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe, 1922 – 25 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero stáží v

  Študoval na učiteľskom ústave v Poličke, r. 1912 – 13 na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe, 1922 – 25 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero stáží v zahraničí (Ženeva, Graz, Nancy a i.). R. 1908 – 12 bol učiteľom v Znojme a vo Výprachticiach, 1919 – 48 stredoškolským prof. v Bratislave, od 1950 žil na dôchodku. Knižne vydal lyrické prozaické reminiscencie na kataklizmy prvej svetovej vojny (Spoveď dní a dní…, 1936). Od konca 20. rokov sa trvale zaoberal historickými témamii. Zbieral folklórny materiál aj v mestskom prostredí, najmä v bratislavskom podhradí a v prímestských častiach. Autor zbierok povestí Slovenské hrady 1 – 2 (1930 – 34), Turecká vojna (1938), Tatári a Turci (1943), Kuruci (1944), Na zbojníckom salaši (1944), Hlas bratislavských studní a fontán (1946) a i. Aktivne sa zúčastnil na rozpracovaní teoretických koncepcií rozvoja detskej literatúry, jej výchovných tendencií, významu dobrodružného žánru. Pripravil príručku Stručný prehľad literatúry slovenskej, českej a svetovej (1946).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Slovenské hrady 1 – 2 (1930)
  • Spoveď dní a dní… (1936, 1930 – 34)
  • Turecká vojna (1938)
  • Tatári a Turci (1943, s V. Plickom)
  • Kuruci (1944, s V. Plickom)
  • Na zbojníckom salaši (1944)
  • Hlas bratislavských studní a fontán (1946)

  Editorská činnosť

  • Stručný prehľad literatúry slovenskej, českej a svetovej (1946)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013