• Životopis autora

  R. 1986 – 90 študoval na gymnáziu v Prešove, 1990 – 95 teoretickú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po

  R. 1986 – 90 študoval na gymnáziu v Prešove, 1990 – 95 teoretickú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobí v Prahe najprv ako predstaviteľ Obce Slovákov v ČR a zástupca šéfredaktora časopisu Korene, od r. 1996 ako 1. podpredseda a ekonomický riaditeľ Slov.-českého klubu a zástupca šéfredaktora časopisu Slovenské dotyky, v rokoch 2000-2007 súčasne šéfredaktor internetového denníka krajanov Český a slovenský svet, od roku 2002 výkonný podpredseda Slovenského literárneho klubu v ČR, od roku 2004 výkonný editor literárneho štvrťročníka, česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Od roku 2006 je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, od roku 2009 súčasne viceprezidentom organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli. Bol členom (2004-2010) a podpredsedom (2005-2008) Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, od roku 2013 pôsobí v štruktúrach Rady vlády SR pre kultúru. Organizátor kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Slov.-českého klubu, Slovenského literárneho klubu v ČR a ďalších, publicista a propagátor slov. literatúry a kultúry v Čechách. Autor zbierky básní K tichu (2000) a zbierky esejí Kľúčové slová: Praha, Slovensko, literatúra (2004). Spoluautor kníh s biografickými profilmi slov. osobností v Česku 30 Slováků v Česke republice (1997), Praha a osobnosti národnostných menšín Slovenská literatúra v Prahe 2000 (obe 2000), Slovensko-české osudy (2001). Básne i eseje publikoval aj v antológiách, spolueditoval Antológiu slovenskej poézie v zahraničí Medzi dvoma domovmi 1, Antológia slovenskej poézie v zahraničí (2008), Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí (2009), a Antológiu slovenskej publicistiky v zahraničí Medzi dvoma domovmi 3. Antológia slovenskej eseje v zahraničí (2010), v prvej a tretej bol zastúpený aj ako autor. Eseje publikoval aj v antológii Dialog vědy a umění (2003) či v kalendári, vydanom k medzinárodnému kongresu PEN klubu v Belehrade (2011). Bol spoluredaktorom Čítanky moderní slov. literatury pro stř. školy (2003) a redaktorom dvoch desiatok ďalších kníh. Jeho básne a eseje vyšli aj v angličtine, češtine, čínštine, maďarčine a srbčine.
   

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Literatúra faktu

  • 30 Slováků v České republice (1997, spoluautor)
  • Slovensko-české osudy (2001)

  Odborná literatúra

  • Praha a osobnosti národnostných menšín (2000, spoluautor)
  • Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám (2004, zborník z konferencie)

  Literárna veda

  • Slovenská literatúra v Prahe 2000 (2000, spoluautor)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Medzi dvoma domovmi 1
  Medzi dvoma domovmi 2
  Medzi dvoma domovmi 3
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BAJANÍK, Stanislav: Skalského pohľad z dvoch brehov. Vladimír Skalský: Z dvoch brehov . Verše zo slovenskej Prahy. (Recenzia). In: Literárny
  BAJANÍK, Stanislav: Skalského pohľad z dvoch brehov. Vladimír Skalský: Z dvoch brehov . Verše zo slovenskej Prahy. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 12 – 13.

  JURÍKOVÁ, Tatiana – SKALSKÝ, Vladimír: Vieme o sebe navzájom viac. (Rozhovor s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 57.

  KUSIN, Vasko: K otázkam kozmológie (Vladimír Skalský: Dynamika vesmíru). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 9.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013