Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Vladimír ŠTEFANIČ po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval na Technickej univerzite v Košiciach (rok na Strojníckej fakulte

  Vladimír ŠTEFANIČ po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval na Technickej univerzite v Košiciach (rok na Strojníckej fakulte a tri roky na Fakulte výrobných technológií), potom teológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku – Teologickej fakulte so sídlom v Košiciach. Od r. 2007 je kaplánom v Nižnom Hrušove. Autor série fantazijných románových príbehov o tajomnej krajine a dobrodružstvách: Kráľovná z Tammiru – priatelia čarovnej vŕby (2009), Kráľovná z Tammiru – Rafaelova cesta za snom, Srdce bieleho vlka (obe 2010). Za prvú časť zo série Kráľovná z Tammiru – priatelia čarovnej vŕby získal Cenu Ivana Kraska za rok 2009.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  FERKO, Miloš: Rozprávanie o strome dobra a viery (Vladimír Štefanič: Kráľovná z Tammiru II, III, Rafaelova cesta za snom, Srdce bieleho vlka). Recenzia. In:
  FERKO, Miloš: Rozprávanie o strome dobra a viery (Vladimír Štefanič: Kráľovná z Tammiru II, III, Rafaelova cesta za snom, Srdce bieleho vlka). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 5.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

  FERKO, Miloš: Príbeh s atmosférou zázračnosti. Vladimír Štefanič: Kráľovná z Tammiru I (Priatelia čarovnej vŕby). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013