• Životopis autora

  Vladimír ŠTEFKO v r. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1960 – 65 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v

  Vladimír ŠTEFKO v r. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1960 – 65 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1959 – 60 redaktor Cieľa v Žiline, 1960 Čitateľa v Martine, 1964 – 69 Smeny, 1969 – 73 Čs. televízie v Bratislave, 1974 – 83 šéfredaktor Javiska, 1983 – 88 redaktor Nového slova, 1988 – 90 šéfredaktor Dialógu, 1990 – 94 riaditeľ Slov. rozhlasu, 1995 – 96 riaditeľ tlačového odboru Kancelárie prezidenta Slov. republiky a hovorca prezidenta, od 1997 bol pedagógom na Vysokej škole múzických umení. Orientoval sa na divadlo, štúdie z dejín ochotníckeho a profesionálneho divadla, portréty umeleckých osobností. Autor teatrologických kníh Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (1966), Jozef Hollý a slovenské divadelníctvo (1969), Desaťročná cesta (1970), Slovenské divadelníctvo na protifašistickej fronte (1974), Slovenské ochotnícke bábkové divadlo (1979), Dvadsať rokov Divadelnej Spišskej Novej Vsi (1980), Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (s L. Čavojským, 1983), Divadlo, ktoré vzniklo. Divadlo SNP v Martine 1944 – 1984, Premeny slovenského ochotníckeho divadla (obe 1984), Naďa Hejná (1986), Divadelná Nitra (1989), Slovenské činoherné divadlo 1938 – 1945 (1993), Svedectvá o divadle (2001); podieľal sa na tvorbe zborníkov Ctibor Filčik (1996), Prednášky o divadle 1 (2004) a Ivan Mistrík (2007), Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2012, s kol. autorov). Autor obsiahlych statí v zborníkoch Slovenské ochotnícke bábkové divadlo, K estetike malých javiskových foriem 1 – 2, Československé amatérske divadlo, Folklór a umenie dneška, Prítomnosť slovenskej kultúry. Redaktor a scenárista publicistických filmov, autor televíznych scenárov (Múza v uniforme, Medailón k sedemdesiatinám Hany Meličkovej a i.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (1966)
  • Jozef Hollý a slovenské divadelníctvo (1969)
  • Desaťročná cesta (1970)
  • Slovenské divadelníctvo na protifašistickej fronte (1974)
  • Slovenské ochotnícke bábkové divadlo (1979)
  • Dvadsať rokov Divadelnej Spišskej Novej Vsi (1980)
  • Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (1983, Spoločné dielo autorov: V. Števko, L. Čajovský)
  • Divadlo, ktoré vzniklo. Divadlo SNP v Martine 1944 – 1984 (1984)
  • Premeny slovenského ochotníckeho divadla (1984)
  • Naďa Hejná (1986)
  • Divadelná Nitra (1989)
  • Slovenské činoherné divadlo 1938 – 1945 (1993)
  • Ctibor Filčik (1996)
  • Svedectvá o divadle (2001)
  • Prednášky o divadle 1 (2004, spoluautor)
  • Ivan Mistrík. Človek odinakiaľ (2007, 1.vydanie, spoluautor)
  • Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2012, spoluautor)

  Literárna veda

  Scenáristika

  • Medailón k sedemdesiatinám Hany Meličkovej
  • Múza v uniforme
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5. ŠAH:
  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  ŠAH: Vladimír Štefko – 75. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 158.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Dráma a duchovný rozmer národa. Vladimír Štefko a kolektív autorov: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 40 – 43.

  ŠAH: Vladimír Štefko – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 159.

  ŠAH: Vladimír Štefko – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 158.

  -šah-: Vladimír Štefko – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Dosky 2018 za mimoriadny prínos

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013