Vlado Bednár

Narodenie 11. 2. 1941 Bratislava
Úmrtie 17. 1. 1984 Bratislava • Pseudonym

  Fedor Vietor; Quido Maria Piaček
 • Životopis autora

  Vlado Bednár (otec → Štefan Bednár) v r. 1958 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu, 1958 – 64

  Vlado Bednár (otec → Štefan Bednár) v r. 1958 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu, 1958 – 64 študoval novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1964 – 66 pôsobil ako asistent na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty UK a súčasne bol redaktorom Kultúrneho života, 1966 – 70 redaktor časopisov ABC pioniera a Prud, 1970 – 75 redaktor vydavateľstva Smena v Bratislave, kde sa potom venoval profesionálne literárnej práci. Reprezentant satirickej a humoristickej prózy, debutoval knižkou Uhni z cesty (1964), po ktorej vydal zbierky noviel Divné hrušky s divnou chuťou (1966) a Veterné mlyny (1967), neskôr Vajce v stodole (1978), Koza (1979), Libero (1987), Dračie žily (1985). Autor kníh aj pre deti a mladež Nebrnkaj mi na city (1967), Dobrodružstva troch mudrlantov (1974), Veľká dobrodružná vlastiveda (1979) a i. Ako humorista a satirik spolupracoval s rozhlasom, kde bol spoluautorom hier pre deti Požičaná gitara  (1977) a Kľúčikové kráľovstvo (1979).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Uhni z cesty (1964)
  • Divné hrušky s divnou chuťou (1966)
  • Veterné mlyny (1967)
  • Vajce v stodole (1978)
  • Koza (1979)
  • Dračie žily (1985)
  • Libero (1987)
  • Výber I (2005, 1.vydanie)
  • Výber II (2005, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Scenáristika

  • Snehuliaci (1985, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)

  Rozhlasová tvorba

  • Požičaná gitara (1977, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár; hra pre deti)
  • Kľúčikové kráľovstvo (1979, spolu s V. Bednárom; hra pre deti)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  NÉMETHOVÁ-SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Spomienka či monografia? (Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec. Humorista a satirik Vlado Bednár). In: Knižná revue ,
  NÉMETHOVÁ-SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Spomienka či monografia? (Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec. Humorista a satirik Vlado Bednár). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2018, č. 11, s. 8.

  CHMELÁR, Eduard: Potešenie z ľahkosti príbehu. Vlado Bednár: Kam ma nohy viedli (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 2. 2008, 5, s. 5.

  MARČOK, Viliam: – Vlado Bednár klasikom! – Klasikom? (Vlado Bednár: Výber z diela I – II). In: Knižná revue, roč. XVI, 12. 4. 2006, č. 8, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013