Foto ©Peter Procházka
Foto ©Peter Procházka

Foto ©Peter Procházka


 • Životopis autora

  Vlado JANČEK (1974) – básnik a literárny multiinštrumentalista. Vyštudoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Pôsobí ako

  Vlado JANČEK (1974) – básnik a literárny multiinštrumentalista. Vyštudoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Pôsobí ako dramaturg divadla Disk v Trnave. Do literatúry vstúpil prostredníctvom súťaže Poviedka. Knižne debutoval zbierkou svojráznych humorných poloveršov-poloaforizmov Motýľov (2005). Humoristické texty a aforizmy s rôznymi aktuálnymi témami predstavil aj v zbierke Kocúrov (2009). Píše krátke básne, prózy, divadelné a rozhlasové hry, recenzie (Vlna a i.), reklamné texty.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Reflexie zvolané do ulice (Vlado Janček: Motýľov). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 7. 1999, č. 14 – 15, s. 9.