• Životopis autora

  R. 1967 – 70 študoval na strednej škole v Žiline, 1970 – 75 na Katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Vysokej školy

  R. 1967 – 70 študoval na strednej škole v Žiline, 1970 – 75 na Katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1976 – 78 ako dramaturg a režisér v Bábkovom divadle v Žiline, kde od 1978 žije v slobodnom povolaní. Autor viacerých bábkových hier (Kamenný chlapec; Tri bábkové scénky, obe 1978; Rozprávky z koberca; Drak na nedeľné odpoludnie, obe 1979 a i.), televíznych scenárov (Volám sa Tina, 1977; Tajomstvo Šturmovika, 1978; Porozmýšľaj a napíš, 1979; Vynálezy hodinára Aurela, 1984; Mladí na sídliskách, 1987; Patty a Fatty, 1992 a i.) a rozhlasových hier (Zem v pohybe, 1977; Podiel zo šťastia, 1978; Pramene živej vody, 1984 a i.). Množstvo humoristických poviedok, fejtónov a aforizmov uverejnil v Slov. rozhlase, novinách a časopisoch. Ilustroval niekoľko knižných publikácií.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Kamenný chlapec (1978, bábková hra)
  • Tri bábkové scénky (1978, bábkové hry)
  • Drak na nedeľné odpoludnie (1979, bábková hra)
  • Rozprávky z koberca (1979, bábková hra)

  Scenáristika

  • Volám sa Tina (1977, TV)
  • Tajomstvo Šturmovika (1978, TV)
  • Porozmýšľaj a napíš (1979, TV)
  • Vynálezy hodinára Aurela (1984, TV)
  • Mladí na sídliskách (1987, TV)
  • Patty a Fatty (1992, TV)

  Rozhlasová tvorba

  • Zem v pohybe (1977, hra)
  • Podiel zo šťastia (1978, hra)
  • Pramene živej vody (1984, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vlado Javorský – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 158.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013