Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Vlasta Hochelová pracuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorkou Slovníka novinárskej teórie a
  Vlasta Hochelová pracuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorkou Slovníka novinárskej teórie a praxe (2001), odbornej monografie Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo (2011) a básnických zbierok Sen o nespavosti (2008) a Po lakte v popole (2011), v ktorých sa zameriava na medziľudské vzťahy, najmä vzťahy v rodine, medzi ženou a mužom. Okrem odborných statí, uverejnených vo vedeckých periodikách a zborníkoch, publikovala články v tlači; básne, poviedky a rozprávky prezentovala v literárnych periodikách i v Slovenskom rozhlase.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Slovník novinárskej teórie a praxe (2001)
  • Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo (2011)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Vlasta Hochelová – 65). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 159 – 160. ANTOŠOVÁ, M.:
  ŠAH: Pripomíname si (Vlasta Hochelová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 159 – 160.

  ANTOŠOVÁ, M.: Nedebutový debut Vlasty Hochelovej. In: Kultúra, roč. XII., 2009, č. 2. s. 9.
  http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0209.pdf
  http://www.obcasnecas.ukf.sk/2012/02/vlasta-hochelova-nedotykat-sa/

  BRÜCK, Miroslav: Vzlety a pády (básnického) slova. Vlasta Hochelová: Sen o nespavosti (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 5.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.


  MAGALOVÁ, Gabriela: Nový žurnalistický slovník (Vlasta Hochelová: Slovník novinárskej teórie a praxe). In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013