• Pseudonym

  Peter Brežný
 • Životopis autora

  R. 1938 – 47 študoval na gymnáziách v Moravskej Třebovej, Bratislave, Nitre a opäť v Bratislave, kde r. 1947 maturoval. R. 1947 – 52 pôsobil ako

  R. 1938 – 47 študoval na gymnáziách v Moravskej Třebovej, Bratislave, Nitre a opäť v Bratislave, kde r. 1947 maturoval. R. 1947 – 52 pôsobil ako úradník na Povereníctve výživy, neskôr obchodu, 1952 – 54 absolvoval základnú vojenskú službu, 1954 – 55 sekretár v redakcii denníka Smena, 1955 – 57 redaktor časopisu Priateľ SSSR, 1957 – 80 zástupca šéfredaktora obrázkového časopisu Svet socializmu, 1981 – 89 šéfredaktor mesačníka Horizont v Bratislave, kde od r. 1990 žije na dôchodku. Venoval sa publicistike, predovšetkým tvorbe cestopisných reportáží, autor kníh V sobích krajoch (1962) a Za riekou Čierneho draka (1968), politickej publicistiky Zmluva istoty (1980), Leonid Iľjič Brežnev (1981), Veľmoc mieru (1982) a i., kultúrnej a historickej publicistiky, oblasť vedy a techniky (spoluautor kníh Svet stavia, 1984; Jurij Gagarin – prvý človek vo vesmíre, 1986), zostavovateľ informačných príručiek Slovensko (1982 – 85). Spolupracoval s rozhlasom i televízou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Publicistika

  • V sobích krajoch (1962)
  • Za riekou Čierneho draka (1968)
  • Zmluva istoty (1980)
  • Leonid Iľjič Brežnev (1981)
  • Slovensko (1982, – 85)
  • Veľmoc mieru (1982)
  • Svet stavia (1984, spoluautor)
  • Jurij Gagarin – prvý človek vo vesmíre (1986)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vojtech Kondel – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 158.
  ŠAH: Vojtech Kondel – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013