Zdeněk Eis

Narodenie 21. 6. 1930 Bratislava
Úmrtie 2009 • Životopis autora

  R. 1948 – 52 študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pracoval r. 1954

  R. 1948 – 52 študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pracoval r. 1954 – 59 v Ústave pre českú literatúru ČSAV, 1959 – 65 bol redaktorom časopisu Plamen v Prahe, súčasne 1961 – 65 vedeckým pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, od 1965 oddelenia slov. literatúry Ústavu pre českú literatúru ČSAV, od 70. rokov politicky prenasledovaný (1972 vo vyšetrovacej väzbe), pracoval v rozličných pomocných zamestnaniach, od 1973 psychoterapeut v psychiatrickej liečebni Kosmonosy, od 1990 pracovník Ústavu súdobych dejín ČSAV v Prahe. V literárnohistorickom slovakistickom výskume sa sústreďuje na dejiny slov. literatúry, na tvorbu slov. spisovateľov, teóriu prekladu, kritiku, recenzistiku a prekladateľskú činnosť. Autor vedeckých štúdií a príspevkov o slov. spisovateľoch. Prekladateľ prozaickej a esejistickej tvorby slov. autorov do češtiny: Alfonz Bednár (Hodiny a minúty, Hromový zub, Sklenený vrch a i.), Ladislav Mňačko (Kde končia prašné cesty), František Švantner (Malka), Dominik Tatarka (Farská republika, Panna zázračnica, Prútene kreslá a i.), Ján Bodenek (Ivkova biela mať), Ladislav Novomeský (Časová nadčasovosť), Alexander Matuška (Pre a proti). Autor prác o psychoterapeutickej problematike Problémy rodiny a rodinné terapie (1980), Linky důvěry v Československu (1982), Voláte linku důvěry? (1991) a i. Zomrel roku 2009.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Problémy rodiny a rodinné terapie (1980)
  • Linky důvěry v Československu (1982)
  • Voláte linku důvěry? (1991)

  Prekladateľská činnosť

  • Časová nadčasovosť
  • Farská republika
  • Hodiny a minúty
  • Hromový zub
  • Ivkova biela mať (Časová nadčasovosť)
  • Kde končia prašné cesty
  • Malka
  • Panna zázračnica
  • Pre a proti
  • Prútene kreslá
  • Sklenený vrch
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SLÁDEČKOVÁ, Darina – EIS, Zdeňek: So Zdeňkom Eisom nielen o Dominovi Tatarkovi. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 6.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013