• Viac o osobnosti

  Zostala sama s troma deťmi O svojom pôvode som nikdy nepochybovala
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Zdenka Mahajová žije v Myjave, pracuje ako kuchárka v školskej jedálni. Debutovala roku 2009 románom Zatmenie (2009), v ktorom autorka ponúka

  Zdenka Mahajová žije v Myjave, pracuje ako kuchárka v školskej jedálni. Debutovala roku 2009 románom Zatmenie (2009), v ktorom autorka ponúka príbeh zrenia rómskej ženy, pričom vychádza z vlastnej skúsenosti a skutočných udalostí. Roku 2011 jej vyšla básnická zbierka Otázniky doplnená CD, na ktoré autorka nahovorila básne.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.
 • Ukážka z tvorby

  Básne zo zbierky Otázniky Hviezda   Víťazný výkrik dosiahol nebo, na ktorom hviezda žiarila. Prišiel jej čas zas na Zem
  Básne zo zbierky Otázniky

  Hviezda
   
  Víťazný výkrik dosiahol nebo,
  na ktorom hviezda žiarila.
  Prišiel jej čas zas na Zem sadnúť
  a matka dieťa povila.
   
  Vietor onemel, stíchol čas,
  na zázrak celý vesmír hľadí.
  Rovní sú všetci. Zrodení z neba.
  Či je to on či ja, a zas a znova...
  iba sa vrátiš, kde si doma,
  zrodenia zázrak, smrti jas.
   
   
  Cigán
   
  Cigán – mi mama povedali
  a nechceli sa so mnou hrať.
  Sám som tam zostal, smutný, malý,
  Chcel som sa s nimi hrať a smiať.
   
  Neboj sa synček, život velí,
  smútok je smiechu rodný brat.
  Bol by si živý len napoly,
  lepšie je všetko prežívať.
   
  Musíš sa učiť, čo je život,
  pozri na svoju tmavú pleť.
  Bola by škoda hľadieť krivo
  na to, čo darom dá sa zrieť.
   
  Pomaly chápal, pomaličky,
  tú múdrosť, slová matkine.
  A sníval svoje biele sníčky
  že smútok, bolesť odplynie.
   
   
  Dlhy
   
  Od stebla k steblu
  šepká si tráva,
  čo rastie pri mohyle.
   
  „Kameňom drahým splácajú dlhy,
  čo spôsobili žitia chvíle, len ľudia.
  To pre kosti, to pre kosti!“
  A vrana hlasno súhlasí.
   
  Tam zívajúca ranná hmla
  plazí sa nízko pri zemi,
  hrob životu je už vzdialený
  tak, ako ona.
   
   
  Strach
   
  Tvoje nevyslovené slová zazvonili
  ako zamrznutá rieka,
  keď narazí o kameň.
   
  Možno sa raz ten strach roztopí
  a ty spoznáš bezbrehosť slobody.
  Alebo seba?
   
   
  Bolesť
   
  Doznieva drozdia pieseň svetu.
  Noc pomaly si načiera pokoj tmy
  a kde-tu do puklín zeme
  vsiakne bolesť dňa.
   
  Ak si sa nerozhodol
  nechať si ju pre seba,
  nech sa naplní
  Srdce.
   
  Zobraziť všetko