Zdenka Sojková

Narodenie 8. 12. 1921 Klobouky (Česko)
Úmrtie 12. 3. 2014 Praha • Životopis autora

  R. 1948 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, po štúdiách pôsobila ako učiteľka na viacerých miestach v

  R. 1948 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, po štúdiách pôsobila ako učiteľka na viacerých miestach v bývalom českom pohraničí (Štětí), potom vo Veľkej Chuchli pri Prahe. Pod vplyvom univ. prof. (A. Pražák, J. B. Čapek) a potom slov. spolupracovníkov (M. Pišút, J. Ambruš) sa venovala štúdiu problematiky slov. národného obrodenia, zvlášť osobnosti Ľ. Štúra. Popri časopiseckých príspevkoch pripravila na vydanie český výber z prác Ľ. Štúra K přatelům, k bratrům (1956) a vydala Štúrovu biografiu Skvitne ešte život (1965), ktorá vyšla v pôvodnej českej verzii Knižka o životě Ľudovíta Štúra r. 2005. V slov. a českých odborných periodikách a zborníkoch publikovala viac štúdií o obrodenskej problematike a o Ľ. Štúrovi, ktoré vydala knižne v pražskej edícii Slov. dotykov: Slovenské jaro (2003), Téma Štúr – Problémy a návraty (2006), Obrysy politické publicistiky Ľudovíta Štúra z let 1836 – 47 (2006), Na rozhraní dvou věků. K politické publicistice Ľudovíta Štúra z let 1847 – 55  (2007).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Skvitne ešte život (1965, v českej verzii Knížka o životě Ľudovíta Štúra, 2005)
  • Slovenské jaro (2003)
  • Knížka o životě Ľudovíta Štúra (2005)
  • Obrysy politické publicistiky Ľudovíta Štúra z let 1836 – 47 (2006)
  • Téma Štúr – Problémy a návraty (2006)
  • Na rozhraní dvou věků. K politické publicistice Ľudovíta Štúra z let 1847 – 55 (2007)

  Editorská činnosť

  • K přatelům, k bratrům (1956, výber z prác Ľ. Štúra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČELKO, Vojtech: Nekrológ. Zdenka Sojková – veľká znalkyňa Štúrovej epochy zomrela. In: Tvorba , roč XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 27 – 28.
  ČELKO, Vojtech: Nekrológ. Zdenka Sojková – veľká znalkyňa Štúrovej epochy zomrela. In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 27 – 28.

  ČELKO, Vojtech: Usilovná skúmateľka štúrových čias. (Kronika). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 32 – 33.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013