• Životopis autora

  Vyštudovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982). Od r. 1985 pôsobí v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Zaoberá sa

  Vyštudovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982). Od r. 1985 pôsobí v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Zaoberá sa problematikou slov. prózy druhej polovice 20. stor., najmä tvorbou prozaikov, ktorí sa umelecky etablovali v 60. rokoch (V. Šikula, R. Sloboda, D. Mitana, P. Vilikovský, P. Hrúz, D. Kužel, J. Puškáš). Autorka knihy recenzií a štúdií Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky… (1994), monografie Rudolf Sloboda (2001) a i. Ako editorka pripravila výber z diela R. Slobodu (2002), D. Kužela (2003) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Čítame slovenskú literatúru (1997, antológia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Zora Prušková / Ako si porozumieť s literatúrou (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s.
  HAJKO, Dalimír: Zora Prušková / Ako si porozumieť s literatúrou (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 115 – 116.

  autor neuved.: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/ (28. 12. 2016)

  LIC: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. (28. 12. 2016)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/

  WANKEOVÁ, Jarmila: Čo priniesla Bibliotéka. (Z. Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou). In: Nové slovo, 9. 12. 2016.
  http://www.noveslovo.sk/c/Co_priniesla_Biblioteka


  SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

  NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej. Zora Prušková: Rudolf Sloboda. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 44 – 47 (pokrač. v ďalšom čísle).

  MATEJOV, Radoslav: So Slobodm uprostred. Zora Prušková: Rudolf Sloboda (Životaschopné Váhy). In: Knižná revue, roč. XII., 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.
  Zobraziť všetko