Zuzana Bakošová-Hlavenková

Narodenie 28. 6. 1947 Bratislava

Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Zuzana Bakošová-Hlavenková (otec → Mikuláš Bakoš), v r. 1962 – 65 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej

  Zuzana Bakošová-Hlavenková (otec → Mikuláš Bakoš), v r. 1962 – 65 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1965 – 70 divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1970 – 73 absolvovala študijný pobyt v Literárnovednom ústave SAV, 1974 – 78 bola internou vedeckou ašpirantkou, 1978 – 79 pracovníčka Umenovedného ústavu SAV, od r. 1979 vedecká pracovníčka Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie SAV, od r. 1990 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Štúdie a články o hereckej tvorbe a pantomíme i divadelné kritiky uverejňuje v časopisoch Slov. divadlo, Nové slovo, Film a divadlo, Javisko. Autorka práce Pantomíma v súvislostiach tradície a súčasnosti (1980), zborníka Teória dramatických umení (1979, spoluautorka), vysokoškolského učebného textu Od teórie a techník k tvorivosti v herectve (1986) a knihy teoretických štúdií a úvah o niektorých hercoch a inscenáciách slov. divadiel z r. 1984 – 88 Čas činohry (1990). V knihe štúdií a rozhovorov Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci (2010) predstavuje spolu s kolektívom autorov Jozefa Kronera, manželku Teréziu Hurbanovú-Kronerovú, ich dcéru Zuzanu Kronerovú a synovca Jána Kronera. Na motívy románu J. Swifta napísala hru Gulliverove cesty (1981), ktorú uviedlo Št. babkove divadlo v Bratislave r. 1985. Autorka hesiel do Encyklopédie dramatických umení Slovenska.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Guliverove cesty (1981)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Čas divadla. Zuzana Bakošová Hlavenková: Čas činohry našich čias (Rozhovor). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 158 –
  ŤAPAJOVÁ, Elena: Čas divadla. Zuzana Bakošová Hlavenková: Čas činohry našich čias (Rozhovor). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 158 – 160.

  ŠAH: Zuzana Bakošová-Hlavenková – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 160.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava - BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana: Jedna otázka Zuzane Bakošovej-Hlavenkovej. Ako v sebe vnímate prepojenosť teoretickej práce s umeleckou? In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 26 – 27.

  TIMKO, Martin: Hľadanie pominuteľného... Zuzana Bakošová-Hlavenková: Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 43 – 45.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Elixír smiechu i slzy dojatia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 2.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Zuzana Bakošová-Hlavenková a kolektív autorov: Elixír smiechu (Jozef Kroner a Kronerovci). In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 4.

  ŠAH: Zuzana Bakošová-Hlavenková – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013