• Životopis autora

  Zuzana Husárová je literárny vedkyňa a poetka . Prednáša americkú literatúru a kreatívne písanie cez nové

  Zuzana Husárová je literárny vedkyňa a poetka. Prednáša americkú literatúru a kreatívne písanie cez nové médiá na Univerzite Komenského v Bratislave a elektronickú literatúru na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií, na interaktívnych literárnych projektoch spolupracuje s Ľubomírom Panákom. Debutovala knihou vizuálnej poézie liminal (v anglickom jazyku 2012, v slovenskom jazyku 2013), ktorá je súčasťou transmediálneho projektu, na ktorom spolupracuje s vizuálnou umelkyňou Amaliou Roxanou Filip (www.liminal.name). Druhá kniha vizuálnej poézie lucent (2013) je taktiež súčasťou projektu s Amaliou Roxanou Filip, do ktorého patria okrem knihy aj zvuková poézia a živé performancie. Je jednou z autorov multimediálneho predstavenia Skúmanie javov, spolu s Bogumiłou Suwarou editovala teoretickú knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre (2012) a s Martinom Solotrukom edituje projekt European Poetry Forum. V roku 2011 získala Fulbright štipendium pre výskum a akademicky pôsobila na Massachusetts Institute of Technology na oddelení Writing and Humanistic Studies v Cambridge, USA. Žije v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POPOVIČOVÁ, Alexandra: Elektronická literatúra – nielen elektronická, ale aj literatúra. O možnostiach literárnovednej analýzy
  POPOVIČOVÁ, Alexandra: Elektronická literatúra – nielen elektronická, ale aj literatúra. O možnostiach literárnovednej analýzy digitálnych literárnych textov na príklade BA-Tale Zuzany Husárovej a Ľubomíra Panáka. In: VLNA, roč. XX, 2018, č. 74, s. 8 – 30.

  KOSTINCOVÁ, Jana: Slovo – sound – pohyb – transmedia: poezie Zuzany Husárové. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 87 – 93.

  HOSTOVÁ, Ivana: Má Husárová Filip(a)?. Poznámky k súčasnej mediálnej poézii. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 9 – 10, s. 82 – 87.

  BLŠŤÁKOVÁ, Petra: Keď sa slová miešajú ako myšlienky. (Zuzana Husárová – Ľubomír Panák: Ba-Tale – recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 114 – 116.

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  osobná webstránka: www.zuz.husarova.net webstránka digitálnych projektov: www.delezu.net webstránka transmediálnych projektov: www.liminal.name
  osobná webstránka: www.zuz.husarova.net
  webstránka digitálnych projektov: www.delezu.net
  webstránka transmediálnych projektov: www.liminal.name

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013