Ján Gavura photo 1
Spisovateľ

Ján Gavura

1975
Dagmar Mária Anoca photo 1
Spisovateľ

Dagmar Mária Anoca

1951
Taťjana Lehenová photo 1
Spisovateľ

Taťjana Lehenová

1961
Igor Gallo photo 1
Spisovateľ

Igor Gallo

1936
—  2019
Valentín Beniak photo 1
Spisovateľ

Valentín Beniak

1894
—  1973
Janko Silan photo 1
Spisovateľ

Janko Silan

1914
—  1984
Jozef Nižnánsky photo 2
Spisovateľ

Jozef Nižnánsky

1903
—  1976
Pavol Horov photo 1
Spisovateľ

Pavol Horov

1914
—  1975
Daniel Okáli photo 1
Spisovateľ

Daniel Okáli

1903
—  1987
Peter Andruška photo 1
Spisovateľ

Peter Andruška

1943

Stránky