Ondrej Herec photo 3
Spisovateľ

Ondrej Herec

1944
Valentín Beniak photo 1
Spisovateľ

Valentín Beniak

1894
—  1973
Janko Silan photo 1
Spisovateľ

Janko Silan

1914
—  1984
Nora Baráthová photo 1
Spisovateľ

Nora Baráthová

1944
Pavol Horov photo 1
Spisovateľ

Pavol Horov

1914
—  1975
Pavol Števček photo 1
Literárny vedec

Pavol Števček

1932
—  2003
Daniel Okáli photo 1
Spisovateľ

Daniel Okáli

1903
—  1987
Peter Andruška photo 1
Spisovateľ

Peter Andruška

1943
Róbert Gál photo 1
Spisovateľ

Róbert Gál

1968
Leopold Lahola photo 1
Spisovateľ

Leopold Lahola

1918
—  1968

Stránky