Ján Gavura photo 1
Spisovateľ

Ján Gavura

1975
Dagmar Mária Anoca photo 1
Spisovateľ

Dagmar Mária Anoca

1951
Taťjana Lehenová photo 1
Spisovateľ

Taťjana Lehenová

1961
Rudolf Chmel photo 1
Spisovateľ

Rudolf Chmel

1939
Ondrej Herec photo 3
Spisovateľ

Ondrej Herec

1944
—  2020
Valentín Beniak photo 1
Spisovateľ

Valentín Beniak

1894
—  1973
Janko Silan photo 1
Spisovateľ

Janko Silan

1914
—  1984
Nora Baráthová photo 1
Spisovateľ

Nora Baráthová

1944
Pavol Horov photo 1
Spisovateľ

Pavol Horov

1914
—  1975
Pavol Števček photo 1
Literárny vedec

Pavol Števček

1932
—  2003

Stránky