Martin M. Šimečka photo 1
Spisovateľ

Martin M. Šimečka

1957
Derek Rebro photo 2
Spisovateľ

Derek Rebro

Ján Štrasser photo 1
Spisovateľ

Ján Štrasser

1946
Jana Juráňová photo 2
Spisovateľ

Jana Juráňová

1957
František Štraus photo 1
Spisovateľ

František Štraus

1933
—  2008
Dagmar Inštitorisová photo 2
Spisovateľ

Dagmar Inštitorisová

1961
Juraj Špitzer photo 2
Spisovateľ

Juraj Špitzer

1919
—  1995
Michaela Rosová photo 1
Spisovateľ

Michaela Rosová

Bystrík Šikula photo 1
Spisovateľ

Bystrík Šikula

1956
Milan Hamada photo 2
Spisovateľ

Milan Hamada

1933

Stránky