Spisovateľ

Miloš Krno

1922
—  2007
Spisovateľ

Božena Lenčová

1937
Spisovateľ

Elena Holéczyová

1906
—  1983
Spisovateľ

Elena Čepčeková

1922
—  1992
Spisovateľ

Jozef Horák

1907
—  1974
Spisovateľ

Igor Rusnák

1936
—  2021
Spisovateľ

Peter Gärtner

1986
Spisovateľ

Ján Ladislav Kalina

1913
—  1981
Spisovateľ

Ladislav Fričovský

1930
—  2014
Spisovateľ

Igor Adamec

1962

Stránky