Spisovateľ

Mojmír Groll

1940
Spisovateľ

Ladislav Grosman

1921
—  1981
Spisovateľ

Viera Handzová-Miháliková

1931
—  1997
Spisovateľ

Žela Inovecká

1910
—  1980
Spisovateľ

Dušan Kováč

1942
Spisovateľ

Jana Kákošová

1953
Spisovateľ

Ján Kamenistý

1941
Spisovateľ

Zuzana Križková

Spisovateľ

Jozef Kroner

1924
—  1998
Spisovateľ

Ladislav Kuchta

1927
—  1982

Stránky