Dagmar Mária Anoca photo 1
Spisovateľ

Dagmar Mária Anoca

1951
Rudolf Chmel photo 1
Spisovateľ

Rudolf Chmel

1939
Ondrej Herec photo 3
Spisovateľ

Ondrej Herec

1944
Ladislav Hagara photo 1
Spisovateľ

Ladislav Hagara

1944
Peter Andruška photo 1
Spisovateľ

Peter Andruška

1943
Ján Gbúr photo 1
Spisovateľ

Ján Gbúr

1953
Igor Hochel photo 1
Spisovateľ
Recenzent

Igor Hochel

1953
Juraj Kalnický photo 1
Spisovateľ

Juraj Kalnický

1951
Andrej Maťašík photo 2
Spisovateľ

Andrej Maťašík

1953
—  2017
Jozef Leikert photo 1
Spisovateľ

Jozef Leikert

1955

Stránky